Deutsche Bank: Cari işlemler açığınız artar

Uluslararası yatırım bankası Deutsche Bank, Türkiye'nin cari işlemler açığı tahminini yükseltti.

LONDRA - Uluslararası yatırım bankası Deutsche Bank, Türkiye'nin cari işlemler açığı tahminini yükseltti. Deutsche Bank'ın analizine göre, turizm gelirlerindeki düşüş nedeniyle cari açık rakamının revize edildiği kaydedildi. Bu yılın ocak ve şubat ayı turist girişlerinin, geçen yıla göre yüzde 7.4 düşüş gösterdiği belirtilen analizde, gerek kuş gribi kaygısı, gerekse karikatür olayları nedeniyle oluşan kaygının, turizm gelirlerini olumsuz etkilediği, ancak bunun henüz sıkıntı yaratacak düzeylerde olmadığı ifade edildi.
Deutsche Bank'ın turizm gelirlerindeki muhtemel düşüş senaryosuna göre, toplam dış gelirlerde 2.4 milyar dolarlık azalma olacak ve cari açık da, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 6.8'ine çıkarak 26.4 milyar dolara ulaşacak. Analizde, cari açığın, ekonominin risklerinden biri olmaya devam edeceğine işaret edildi.
Banka, turizm gelirlerindeki düşüş senaryosuna göre yükselecek cari işlemler açığının, gerek özel sektörün uzun vadeli ve düşük maliyetli dış finansmanı ile gerekse artan doğrudan yabancı sermaye girişiyle çok fazla kaygı oluşturmadığı ve bu yıla ilişkin açığın halen finanse edilebilir düzeyde olduğunu vurguladı.
Ayrıca, Petrol Ofisi hisse satışı gibi, özelleştirmede sürpriz olumlu gelişmeler kaydedildiği, Türkiye'ye önemli miktarda kısa vadeli sermaye girişinin yaşandığı ifade edildi. Öte yandan, dış ticaret açığındaki artışın süreceği vurgulandı.