Devlet 100 bin memur alacak

Bakanlar Kurulu, kamuya 100 bin yeni personel almayı kararlaştırdı. Devlet Bakanı Şahin: Temmuzda A ve B grubu kadrolar için KPSS sınavı
açılacak.

ANKARA - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, temmuz ayında A ve B grubu kadrolar için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) düzenleneceğini söyledi. Şahin, kamuya toplam 100 bine yakın personel alınacağını kaydetti. Bakanlar Kurulu Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek yurtdışında olduğu için açıklamayı Şahin yaptı:
Kalkınma ajansları: Yatırımları hızlandırma bakımından yararlı gördüğümüz bir kanun tasarısını bugün TBMM'den geçirmeyi ve yasalaştırmayı düşünüyoruz. Bu da Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun tasarısıdır. 26 ilde ve bazı bölgelerde kalkınma ajansları kuruyoruz. Kalkınma ajansları yerli ve yabancı yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yol gösterecek, onların yatırımla ilgili müracaatlarını alarak onların adına işleri takip edecek, böylece Türkiye'nin yatırım eksikliğini tamamlamada gerçekten önemli bir görev üstlenecek.
Pirim alacakları: Sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun tasarısı da perşembe günü görüşülecek. 21 milyar YTL'lik bir alacak yeniden yapılandırılacak. 60 aya kadar taksit imkânı veriyor.
AB ile müzakereler: Geçtiğimiz hafta malların serbest dolaşımı ile ilgili fasılda tanıtıcı tarama tamamlanmıştı. Bu hafta tarım ve kırsal kalkınma faslının ayrıntılı taraması yapılacak. Ayrıca adalet, özgürlük ve güvenlik faslının tanıtıcı taraması da bu hafta yapılacak. AB Komisyonu Bilim ve Araştırma faslının tarama raporu taslağını gönderdi. 26 Ocak'ta bu taslakla ilgili görüşlerimizi komisyona ileteceğiz. Komisyon bu raporun tavsiyeleriyle birlikte 25 ülkenin onayına sunacak. Bu fasılla ilgili fiili müzakereler en geç martta başlamalı. Bu AB sürecinde 35 fasıldan ilkiyle ilgili müzakerelerin başlaması anlamına geliyor.
KPSS temmuzda: Yönetmeliğe göre 2 yılda bir KPSS sınavı yapılır. En son 2004'ün Temmuz ayında yapılmıştı. A ve B grubu kadrolar için yeni bir sınav yapılması benimsendi. Bu sene Bütçe Kanunu'nda personel alımı ile ilgili bir değişiklik yaptık. Kamu kurum ve kuruluşları 2005 yılında emeklilik, ölüm, istifa ve bunun gibi nedenlerle ayrılan personelin yüzde 80'ine doğrudan, herhangi bir izin almaya gerek görmeksizin KPSS sonuçlarına göre alma imkanına sahipler. Geriye kalan yüzde 20 ile ilgili ihtiyaç durumuna göre yine Bütçe Kanunu'na göre 21 bin açıktan atama izni verilmiştir. Kamudan 2005'te 60 bin personel ayrılmış.
Geçici personel, sözleşmeli personel de alacağız. Bu rakama KİT ve bağlı ortaklıkları ile yerel yönetimler dahil değil. Bunları da ilave ettiğinizde özelleştirmeler nedeniyle istihdam etmek durumunda olduğumuz geçici personel de dahil sanırım 100 bine yakın 2006 yılında kamuda istihdam etme durumunda olacağız. Kamu işçisini de buna ilave ederek söylüyorum. Bu 2005'te 48 bindi. Üniversitenin herhangi bir bölümüne öğrenci olarak girmek nasılsa şimdi de kamuda görev yapmak aşağı yukarı aynı. Sınava gireceksin, yüksek puan alacaksın. Girmiş olmak istihdam edilmek için yeterli değil. A grubu kadrolar uzmanlık gerektiren kadrolar anlamına geliyor. Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM bir araya gelerek bu kadroları değerlendirecek. Aksayan yönler var mı, bu sınavların gerçekten vatandaşlar için kolay, randımanlı ve adil olması için başka ne gibi tedbirler alınabilir, bunu da aramızda görüşeceğiz.
Ek ödeme: Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan kanun tasarısı Bakanlar Kurulu'na geldi. İmzaladık. TBMM'ye sunulacak. 377 bin personeli ilgilendiriyor. O da aşağı yukarı kamuda çalışan personelin yüzde 80'ine yakınını teşkil eder. Ocak'tan itibaren 40, Temmuz'dan itibaren 40 olmak üzere 80 YTL kamu personeline ek ödeme vermek imkânını bulduk. Daha fazlasını isterdik ama bütçe imkanları bu kadarına elverdi. Önümüzdeki yıldan itibaren bu konudaki aksaklıkları gidermeye çalışacağız.