Devlet 132 kişiye 272 arsa tahsis etti

Yatırımcılara Hazine arazilerinin bedelsiz devri uygulaması kapsamında bugüne kadar 213 yatırımcı, 355 taşınmazın bedelsiz devrini istedi.

ANKARA - Yatırımcılara Hazine arazilerinin bedelsiz devri uygulaması kapsamında bugüne kadar 213 yatırımcı, 355 taşınmazın bedelsiz devrini istedi. Milli Emlak Genel Müdürü İlyas Arlı, 6 Şubat 2004'te yürürlüğe giren 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun'la yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi devrine başlandığına söyledi. Arlı, bu şekilde belirlenen illerin ekonomisine doğrudan katkı sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.
Hazine Taşınmazlarının Teşvik Kapsamında Değerlendirilmesi Raporu'na göre, söz konusu kanun çerçevesinde bugüne kadar 213 yatırımcı, 355 taşınmazın bedelsiz devrini talep etti. Bu taşınmazların toplam büyüklüğü 34 milyon 31 bin metrekare, tahmini değeri de 130 milyon YTL olarak saptandı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, bugüne kadar 132 yatırımcıya, 272 adet taşınmazın devrine onay verdi. 27 başvuru sahibinin 33 taşınmazına yönelik inceleme sürerken, 40 yatırımcının 59 taşınmazla ilgili talebi geri çekildi. Yedi başvuru sahibine olan 23 taşınmaz devrine de olumsuz yanıt verildi. Yedi başvuruda ise satış talebinde bulunuldu, bunların altısının satışları yapıldı.
Afyon, Çankırı, Erzurum, Zonguldak ve Sivas, hem yatırımcının en fazla Hazine arazisi talep ettiği hem de en fazla arazi tahsisi yapılan iller oldu. Yatırımcıya devredilen 272 taşınmazın tahmini satış bedeli 100 milyon YTL olarak hesaplanırken, tahsis edilen taşınmazların toplam büyüklüğü de 9.5 milyon metrekareyi buldu. Başvurular sırasında Hazine taşınmazları üzerine 1.9 milyar yatırım yapılması taahhüt edildi.