Devlet ilaçta istikrarlı değil

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nca hazırlanan İlaç Raporu'nda, Türkiye'de ilaç kullanımının fazla olmadığı, devletin de ilaçta istikrarlı bir politika uygulayamadığı ortaya konuldu.

ANKARA - Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nca hazırlanan İlaç Raporu'nda, Türkiye'de ilaç kullanımının fazla olmadığı, devletin de ilaçta istikrarlı bir politika uygulayamadığı ortaya konuldu. Türk ilaç sektörünün işleyişi ile kamu kurumlarının ilaç alım sistemlerine ilişkin uygulamaların boyutunun irdelendiği, sorunların ve çözüm önerilerinin sıralandığı rapora göre, Türkiye'de ilaç sektöründe üretici ve ithalatçı olarak 300'ün üzerinde yerli veya yabancı sermayeli firma faaliyet gösteriyor. 52 yabancı sermayeli firmanın 11'inin Türkiye'de ilaç üretim tesisi bulunurken, diğerleri ilaçlarını ya fason olarak üretiyor, ya da ithalat yoluyla piyasaya sunuyor.
Raporda, şu tespitler yer alıyor:
"1999-2003 yıllarında Türkiye'de 11 milyar 207 milyon dolarlık ilaç kullanıldı. İlaç ihracatının, ithalatı karşılama oranı da, yüzde 9.5-10 civarında seyrediyor. Kişi başına ilaç tüketimi, 1999'da 39 dolar, 2000 yılında 40 dolar, 2001'de 38 dolar, 2002'de 45 dolar, 2003'te ise 60 dolar olarak gerçekleşti. Kişi başına ilaç tüketimi, Yunanistan'da 163, Japonya'da 377, Fransa'da 284, Avusturya'da 207, Belçika'da 250, Portekiz'de 208 dolar. Türkiye'de yüzde 4.8 olan sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı, ABD'de yüzde 13, Almanya'da yüzde 10.7'ye ulaşıyor."
Çözüm önerisi: İngiliz modeli
Kamunun ilaç politikasının 'fiyatının makul olması, piyasada bulunması, güvenilir olması' temeline dayanması gerektiği kaydedilen raporda, çözüm önerileri de şöyle sıralanıyor:

  • İlaç fiyat ve geri ödeme politikalarının etkin bir şekilde oluşturulması ve takibi için yeni bir birime ihtiyaç bulunuyor.
  • İlaç sanayisinin gelişmesi amaçlanmalı. Bunun için elde edilen gelirin, reklam yerine Ar-Ge çalışmasına aktarılması gerekli.
  • İlaç fiyatları, makul düzeyde olmalı. Bunun için en etkili mekanizma, yerli ilaçtır.
  • Geri ödeme sisteminde İngiliz modeli uygulamaya konulmalı. Önerilen yeni birim, örneğin beş yıllık bir süre için İlaç İşverenleri Sendikası ve Eczacılar Birliği ile gönüllülük esasına dayalı olarak tüm sosyal güvenlik kurumları adına ilaç alımı için tek sözleşme yapmalı. Sosyal güvenlik kuruluşlarının tümüne ilaç satmayı taahhüt ederek sisteme dahil olmalı ve istediğinde çıkabilmeli.
    Sorunlar tartışılacak
    Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, Economist Conferences ile birlikte 'Türkiye için iyi ilaç' toplantısını düzenliyor. 26 Nisan 2005 Salı günü Çırağan Palace Hotel Kempinski'de yapılacak toplantıda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet temsilcilerinin yanı sıra ilaç sektörünün üst düzey yetkilileri ve bir araya geliyor. Toplantıda, son dönemde gündeme yansıyan ilaçla ilgili konuların tartışılacağı belirtildi.