Devlet kapısı kapanıyor

Kamu personel sistemi köklü bir revizyona tabi tutuluyor. Üzerinde çalışılan taslak ile üst düzey bürokratlar, mülki idare amirleri, emniyet mensupları, öğretmenler ve diğer bazı unvanların dışındaki devlet memurları, sözleşmeli statüsüne geçirilecek.

ANKARA - Kamu personel sistemi köklü bir revizyona tabi tutuluyor. Üzerinde çalışılan taslak ile üst düzey bürokratlar, mülki idare amirleri, emniyet mensupları, öğretmenler ve diğer bazı unvanların dışındaki devlet memurları, sözleşmeli statüsüne geçirilecek. Edindiği bilgiye göre, yeni personel reformu için Başbakanlık'ta bir süredir devam eden çalışmalarda son aşamaya gelindi.
Başbakanlık, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluş temsilcileri, daha önce Ortadoğu Türkiye Amme İdaresi Enstitüsü koordinatörlüğünde hazırlanan ve Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'e sunulan personel reform taslağı üzerinde çalışma yapıyor. Bu çerçevede taslak yeniden düzenleniyor, bazı hükümler yeniden yazılıyor, taslağa yeni unsurlar da ilave ediliyor.
Eski memura güvence
Devlet memuru olarak görev yaparken, yeni personel rejimi sonrası sözleşmeli statüye geçirileceklerin kazanılmış hakları korunacak. Bu çerçevede, bu kişiler, sözleşmeli de olsalar, iş güvencesi açısından memurların haklarına sahip bulunacak. Kamuda halen memur statüsünde çalışılan birimlerde, reformun ardından sözleşmeli olarak görev alacaklar ise iş güvencesi açısından farklı bir sisteme tabi tutulacak. Bu kişiler, ancak 10-12 yıl çalıştıktan sonra sürekli sözleşmeli olabilecek.
Yeni Personel Reformu ile birlikte maaş sistemi de tümüyle değiştirilecek. Türkiye'de mevcut sistemde maaş hesabında 40, bir memurun maaşının belirlenmesinde de halen 14-15 ayrı gösterge kullanılıyor. Halen üzerinde çalışılan yeni sistemde her unvan için bir temel maaş belirlenecek. Ancak çalışma süresi gibi özel durumlar ile yapılan görevin zorluğuna göre farklılaştırılmış şekilde maaş oranları uygulanacak.
Performansa göre ücret
Böylece örneğin normal polis memuru ile bomba imha uzmanı bir polis memurunun maaşında farklılık olacak. Yeni maaş sistemi ile performansa dayalı ücretlendirme de kamuda uygulanmaya başlanacak. Böylece, yıl içinde yüksek performans gösteren kamu görevlisine, ikramiye niteliğinde ödemede bulunulacak. Yeni personel rejimi ile kamu görevlileri yeni sosyal haklara kavuşacak. İzinler ve diğer sosyal haklardaki AB normları, ülkemizde de uygulamaya konulacak.
Son karar hükümetin
Çalışmaları son aşamaya gelen kamu personel reform taslağı memurlarla ilgili çok önemli yenilikler getiriyor.

  • Yeni Personel Rejimi ile birlikte kamu görevlilerinin sınıf ayrımı son bulacak. Halen genel idare, mülki idare, sağlık, teknik, eğitim öğretim, avukatlık, Emniyet, din, hâkim ve savcılık, öğretim elemanları ve yardımcı hizmetler olarak adlandırılan hizmet sınıflarının yerini, unvanlar alacak.
  • Devlet memurlarının önemli bir bölümü sözleşmeli olacak. Üst düzey bürokratlar, mülki idare amirleri, askeri personel, hâkim ve savcılar, Emniyet mensupları, öğretmenler, kariyer meslekleri, uzman ve uzman yardımcıları, il ve ilçe müftüleri yeni Personel Rejiminde de memur
    unvanını koruyacak.
  • Sağlık personeli ile teknik hizmetlerde görev yapanlar, sekreter, odacı, bilgisayarcı, tercüman, daktilograf gibi kadrolarda çalışanlar ve diğer devlet memurları, sözleşmeli statüsüne geçirilecek. Ancak son kararı hükümet verecek.