Devlet memur sayısını 250 bine indirecek

Popülist yaklaşım sonucu bozulan kamu personel rejimi sil baştan yeniden düzenlenirken, 'memur' kadrolarının da daraltılması öngörülüyor. Devlet hizmetleri sözleşmeli personel ile yürütülecek, polis ve üst düzey yöneticiler olmak üzere 'memur' kadrosu 250 binle sınırlandırılacak.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - Popülist yaklaşım sonucu bozulan kamu personel rejimi sil baştan yeniden düzenlenirken, 'memur' kadrolarının da daraltılması öngörülüyor. Devlet hizmetleri sözleşmeli personel ile yürütülecek, polis ve üst düzey yöneticiler olmak üzere 'memur' kadrosu 250 binle sınırlandırılacak.
Enflasyon ve kamunun bütçe olanaklarının getirdiği sınırlamalarla ücret açısından saltanatını çoktan yitiren memurlar, unvanlarını da kaybedecek. Yalnız devletin 'asli' personeli 'memur' unvanı alabilecek.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin başkanlığında, Başbakanlık, DPT ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlıkları son aşamaya getirilen Devlet Personel Rejimi ile 'memur' tanımı da yeniden yapılıyor. Edinilen bilgilere göre, 1 milyon 738 bini genel bütçe olmak üzere 2 milyon 195 bini bulan memur sayısı, yeni tanımda 200-250 binle sınırlandırılacak. Memur tanımına sayıları 170 bini bulan polis ve tüm kamuda üst düzey görevlerde çalışan personelin alınması gündemde. Ancak, bu kapsam tasarının önümüzdeki birkaç hafta içinde Bakanlar Kurulu'na sunularak tartışmaya açılmasıyla kesinleştirilecek.
Sözleşmeli eleman çalıştırılacak
Yeni personel rejimi, kamuda hizmetlerin 'sözleşmeli personel' ile gördürülmesini esas alacak. Eğitim ve sağlık alanı da yani öğretmen, doktor, hemşireler sözleşmeli olarak çalıştırılacak. Yeni personel rejiminin 2006 yılı başından itibaren uygulamaya konulması hedefleniyor. 657 sayılı Devlet Memurları Yasası kapsamında işe alınan ve halen çalışan memurların durumu ise tartışılıyor. Kazanılmış haklar çerçevesinde bu unvanların yeni bir yasayla kaldırılmasının mümkün olamayacağına dikkat çeken bir üst düzey yetkili, şöyle konuştu:
"Yeni rejim yeni işe alınacaklar için geçerli olacak. Halen memur statüsünde çalışanların ise yeni rejime geçişleri için daha iyi ücret gibi özendirici tedbirler öngörülebilir. Ancak, bütçe olanakları bunun önünde engel. Bütün bunlar tartışılıyor. Eski rejime göre işe alınanların tasfiyesi de emeklilik vb. doğal süreçler içerisinde yapılabilir görünüyor."