Devlet memuru yurtdışı eğitime göndermeyecek

Devlet memuru yurtdışı eğitime göndermeyecek
Devlet memuru yurtdışı eğitime göndermeyecek
Memurun yetiştirilmek amacıyla bütçenin ilgili tertibindeki ödenekten yararlanılarak yurtdışına gönderilmesi engellendi.

Memur artık ödenekten ayrılan bütçeyle yurt dışına kurs, seminer, staj, sertifika veya yüksek lisans eğitimi programlarına gönderilemeyecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 2007 yılında hazırlanan değişiklik metninin 64. Maddesi kaldırıldı. Yurtdışına gönderilme, yurt dışında eğitim ve staj konularına açıklık kazandıran maddede, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, “Yeterlik sınavını başardıktan sonra müfettişlik mesleğinde fiilen en az üç yıl görev yapmış olan müfettişler, gerekli görülecek konularda mesleki bilgi, görgü ve uzmanlıklarını artırmak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nu ilgilendiren konuların işleyişini yerinde görmek, çalışmalarda bulunmak üzere, bütçenin ilgili tertibindeki ödenekten yararlanılarak yurt dışına kurs, seminer, staj, sertifika veya yüksek lisans eğitimi programlarına gönderilebilirler” maddesi kaldırıldı.

Madde de aynı zamanda, yurt dışına gönderilenlerin, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenleyecekleri raporu, döndükleri günden itibaren üç ay içinde Başkanlığa sunmaları da isteniyordu. (anka)

bigPara.com