Devlet santraldan vazgeçiyor

Sayıştay raporuna göre altı yılda kamuya zararı 872 milyon dolar, Enerji Bakanlığı komisyon raporuna göre ise 430 milyon dolar olan Ova Elektrik'le masaya oturan bakanlık...

ANKARA - Sayıştay raporuna göre altı yılda kamuya zararı 872 milyon dolar, Enerji Bakanlığı komisyon raporuna göre ise 430 milyon dolar olan Ova Elektrik'le masaya oturan bakanlık, kamunun enerji alım yükümlülüğünü 20 yıldan 16 yıla indirip, toplam 270 milyon dolarlık geri tahsilat yapma konusunda anlaştı. Ancak bunun karşılığında 20 yıl sonra kamuya devri gereken tesis, yap-işlet modeline dönüştürülüp şirkete bırakılacak. Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Ulusaler, devri zorunlu olan santralın şirkete bırakılmasının hukuki temeli olmadığına dikkat çekti.
Yap-işlet-devret modeliyle yapılan santrallardan olan Ova Elektrik'le masaya oturan Enerji Bakanlığı'nın bir mutabakat zaptı imzaladığı öğrenildi. Mutakabat zaptıyla, şirketin tarifesinin yap-işlet doğalgaz çevrim santrallarının tarifesi esas alınarak yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Yakıt hariç ortalama tarife üzerinden yıllık bazda uygulanacak tarifeler hesaplanırken, şirketin işletmede olduğu 8.5 yıllık dönem ve kalan 7 yıllık dönem için ayrı ayrı ödeme tutarları ortaya konuldu. Yeniden düzenlenen bu ödeme planlarına göre 8.5 yıllık geçmiş dönem için şirketten 200 milyon doların tahsil edilmesi, kalan 7.5 yılda da 70 milyon dolar daha az ödeme yapılması öngörülüyor.