Devlet sözleşmeliye yöneliyor

AKP hükümeti, kamu kurumlarında sözleşmeli personel uygulamasını yaygınlaştırmaya hazırlanıyor. Sağlık sektörünün tümü sözleşmeli istihdama açılıyor.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - AKP hükümeti, kamu kurumlarında sözleşmeli personel uygulamasını yaygınlaştırmaya hazırlanıyor. Sağlık sektörünün tümü sözleşmeli istihdama açılıyor. Teknik, bilişim, güvenlik, ulaşım, temizlik, aydınlatma ve ısıtma, evrak dağıtımı gibi işlerde sözleşmeli personel çalıştırılacak. Devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyeleriyle İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının yanı sıra; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehteran Bölüğü sanatkârları, opera, bale ve tiyatro sanatçıları ile bunların diğer personeli de sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Devlet, iki ay önceden yazılı bildirimde bulunarak, hiçbir gerekçe göstermeden sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek.
Hükümet 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu baştan sona değiştiriyor. Kanunun 39 ek maddesi, 33 geçici maddesi, 59 ek geçici maddesi ve 239 normal maddesi bulunuyor. Yeni kanun taslağı ise, toplam 370 maddeden oluşan Devlet Memurları Kanunu'nu 23'ü geçici olmak üzere 157 maddeye indiriyor.
Yasa tasarısı hazırlandı
Hazırlanan yeni Devlet Memurları Kanunu Tasarısı taslağında sözleşmeli personel uygulamasının kapsamı genişletiliyor. Mevcut kanuna göre, genel anlamda zaruri ve istisnai hallerle sınırlı olarak özel bir meslek bilgisine ihtiyaç duyulan kişilerin geçici olarak istihdamı için sözleşmeli personel uygulamasına gidilebiliyor. Bunun yanı sıra tarihi belgeler üzerinde çalışan mütercim ve tercümanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nda norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenler, dava azlığı nedeniyle kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlar, 'kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde' Bakanlar Kurulu'nca tespit edilecek şartlara sahip tabip veya uzman tabipler, Adli Tıp Kurumu uzmanları, devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyeleri ve İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları sözleşmeli personel olarak istihdam edilebiliyor.
Ayrıca, mühendis, mimar gibi teknik hizmetler sınıfında çalışacaklar da işin geçici olup olmadığına bakılmaksızın sözleşmeli çalıştırılabiliyor. Yeni düzenlemede ise bu sayılanlara ilave olarak diğer başka alanlarda da sözleşmeli personel istihdamı öngörülüyor. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın sıklıkla dile getirdiği sağlıkta sözleşmeli personel uygulaması, yeni Devlet Memurları Kanunu ile yaşama geçirilecek.
Kimler sözleşmeli olacak?
Buna göre, sözleşmeli personel konusunda mevcut yasadaki Bakanlar Kurulu'nun belirleyeceği 'tabip ve uzman tabip' sınırlaması kaldırılarak, 'sağlık' genelinde sözleşmeli personel çalıştırılabileceği hükmü getirildi.
Teknik, bilişim, güvenlik, ulaşım hizmetleriyle kurumların dosya dağıtımı, temizlenmesi, aydınlatılması, ısıtılması gibi hizmetler ile müracaat sahiplerinin karşılanması ve yol gösterilmesi hizmetlerini yürüten personelle avukatların tamamı da sözleşmeli olarak istihdam edilebilecek.
Mevcut yasadaki sanatçılara ek olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehteran Bölüğü sanatçıları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi; belediye tiyatrolarıyla şehir ve belediye konservatuvarlarının sanatçılarıyla diğer personeli sözleşmeyle istihdam edilebilecek. Sözleşmelilerin alacakları ücretler, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 25 fazlasını aşmayacak şekilde Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek.
Hizmet satın alınabilecek
Sözleşmeli personel istihdamını gerektiren hizmetlerden mevcut personel eliyle yürütülmesi mümkün olmayan, belirli bir sürede sona ermesi öngörülen ve personel istihdamına ilişkin koşul ve kurallar çerçevesinde temin edilemeyen nitelikli ve özel hizmetler, hizmet satın alınması yoluyla da gördürülebilecek. Bu çerçevede özellikle temizlik, dosya getirip götürme, güvenlik gibi hizmetlerin satın alma yoluyla gördürülmesi bekleniyor.
Sözleşmeli personelin sözleşmesi her mali yıl otomatik olarak yenilenecek. Mali yılın bitiminden en az bir ay önce sözleşmenin yenilenmeyeceğinin bildirilmemesi durumunda sözleşme bir mali yıl uzatılmış sayılacak. Ancak idare, 'gerekçe göstermeksizin', iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak kaydıyla sözleşmeyi her zaman feshedebilecek.
Cezaları memura göre daha ağır
Memurlara uygulanan bazı cezalar sözleşmeli personele daha ağırlaştırılmış olarak uygulanacak. Buna göre örneğin, memurlar için öngörülen 'basamak ilerlemesinin durdurulması' cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin vukuu halinde, sözleşmeli personelin sözleşmesi feshedilecek. Basamak ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren haller arasında, işe özürsüz olarak beş gün gelmemek (memurlar için bu süre 5-9 gün), göreve sarhoş veya uyuşturucu kullanarak gelmek, gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek, açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, amirine veya maiyetindekilere cinsel tacizde bulunmak yer alıyor.