Devletle 2 milyon memur bugün pazarlık masasında

Devletle 2 milyon memur bugün pazarlık masasında
Devletle 2 milyon memur bugün pazarlık masasında

KESK taleplerini ?toplumsal sözleşme? olarak adlandırıyor. Sendika kamu çalışanlarına aynı zamanda emekliler ve asgari ücretliler için en az 1500 TL temel ücret ödenmesini talep ediyor. FOTOĞRAF: TAYCANDEMİREL /AA

2 milyon memuru ilgilendiren hükümetle yapılacak toplusözleşme görüşmeleri bugün başlıyor. Bu yıl ilk kez yetkili sendika Memur-Sen olacak. Yasaya göre toplusözleşme görüşmelerinin 15 gün içinde tamamlanması gerekiyor

ANKARA - 2 milyonu aşkın memurun gözü bugün hükümet ile başlayacak olan görüşmelerde olacak. Sekizinci dönem toplugörüşmelerinde bu yıl ilk kez yetkili sendika Memur-Sen olacak. KESK’in, ‘Toplu İş Sözleşmesi Yoksa Grev Var’ başlığıyla İstanbul ve Diyarbakır’dan başlattığı yürüyüş de bugün Ankara’da tamamlanacak.
Devlet Bakanı Hayati Yazıcı başkanlığında, Başbakanlık Merkez Bina’daki toplantı, saat 10.00’da başlayacak. Yasa uyarınca, her hizmet kolunda en fazla üyesi bulunan sendikanın katıldığı toplugörüşmelerde Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, Türk Enerji-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Türk Haber-Sen, Türk İmar-Sen, Türk Eğitim-Sen, Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen, Bem-Bir-Sen, Toç-Bir-Sen ve Sağlık-Sen ile KESK’e bağlı Kültür Sanat-Sen memurları temsil edecek.
Bu yıl en fazla üyeye sahip konfederasyon olması dolayısıyla memur heyetine Memur-Sen başkanlık edecek.

Neler görüşülecek?
Toplugörüşmeler, kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımlarıyla bu mahiyetteki diğer etkinlik ve verimlilik artırıcı yardımları kapsayacak.
Yasaya göre, 15 gün içinde sonuçlanması gereken toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılması durumunda mutabakat metni imzalanarak Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Anlaşmazlık durumunda ise uyuşmazlık tutanağı tutulacak ve Yüksek Hakem Kurulu Başkanı ve dört öğretim görevlisinden oluşan Uzlaştırma Kurulu devreye girecek. Söz konusu kurulun beş  gün içinde vereceği karara tarafların katılması durumunda, sonuç mutabakat metni olarak Bakanlar Kurulu’na sunulacak.
Uzlaştırma Kurulu kararına tarafların katılmaması durumunda ise anlaşma veya anlaşmazlık konularının tümü Bakanlar Kurulu’na gönderilecek.

Kim ne istiyor
Memur-Sen: Gelecek yıl kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 11 zam yapılmasını talep ediyor. Konfederasyon ayrıca memurlara en az 80 lira ek ödeme yapılmasını, sendika üyesi kamu görevlilere verilen 10 liranın 28 liraya çıkarılmasını, kamu çalışanlarının dahil olduğu gelir vergisi oranlarının 5 puan indirilmesini, eğer vergi indirimi yapılmazsa kamu çalışanlarına 6 ayda bir 600 lira kriz çeki verilmesini, eşi çalışmayan kamu çalışanlarına verilen 83 liralık aile yardımının 131 liraya çekilmesini istiyor. Memur-Sen, en düşük memur maaşının 1360 TL’ye yükseltilmesini hedefliyor.
Türkiye Kamu-Sen: Ek ödeme oranlarına 21 puan eklenmek suretiyle eski adı denge tazminatı olan ek ödemelerin 110 TL artırılmasını, tüm kamu görevlilerinin maaşlarına 200 TL net seyyanen zam yapılmasını ve sendika üyesi kamu görevlilerine ödenen 10 TL toplu görüşme priminin 50 TL’ye çıkarılmasını talep ediyor. Konfederasyonun zam talebiyle halen en düşük bin 19 TL olan kamu çalışanı maaşının, bin 219 TL’ye çekilmesi amaçlanıyor.
KESK: Taleplerini ‘toplumsal sözleşme’ adlandırıyor, kamu çalışanlarına, aynı zamanda emekliler ve asgari ücretliler için de esas olmak üzere en az bin 500 lira ‘temel ücret’ ödenmesini istiyor.
KESK’in talepleri arasında işsizlere açlık sınırında ‘yurttaşlık payı’ ödenmesi, gelir vergisi oranlarının yüzde 10 oranında azaltılması, kamudaki güvencesiz istihdam biçimlerine son verilmesi, engelli vatandaşlara ayrılan istihdam kotalarının doldurulması, kadınlara çalışma yaşamında pozitif ayrımcılık uygulanması gibi maddeler de yer alıyor.

Grev için yasa teklifi
DSP’li Hasan Erçelebi, kamu görevlilerine toplugörüşme ve grev hakkı tanınmasına ilişkin hazırladığı yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.
Teklifin gerekçesinde, Anayasa’nın 90. maddesinde, “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalar ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır” hükmünün, kamu çalışanlarına toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak taleplerinin iç hukuktaki en önemli dayanağını oluşturduğu belirtildi.
DSP Genel Sekreteri Erçelebi, Birleşik Kamu-İş’i de toplugörüşme sürecinde kamu çalışanlarının taleplerini kamuoyu ile paylaşmak için Abdi İpekçi Parkı’nda kurduğu çadırda ziyaret etti. Hükümetin, başta kamu emekçileri olmak üzere ücretle geçinenleri mağdur ettiğini kaydeden Erçelebi, kamu emekçilerine grevli, toplusözleşmeli sendika hakkının bir an önce tanınması gerektiğini bu konuda verdikleri yasa teklifinin de takipçisi olacaklarını söyledi. (Radikal)