Dinç Bilgin'in tazminat istemine ret

El konulan Etibankın eski sahibi Dinç Bilgin ve Önay Şevket Bilgin'in İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinden tazminat istemiyle Yargıtay'da açtıkları dava reddedildi.

İSTANBUL - El konulan Etibankın eski sahibi Dinç Bilgin ve Önay Şevket Bilgin'in İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinden tazminat istemiyle Yargıtay'da açtıkları dava reddedildi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nde açılan davanın son duruşmasında davacı avukatı Tezer Ünal, Etibank davasına ilişkin Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nin bozma kararını ibraz ederek, bu kararın kendilerinin iddialarını doğruladığını savundu.
Davayı karara bağlayan yüksek mahkeme, davalı hâkimlere yöneltilen iddiaların yargılama yetkisi kapsamında kaldığı, HUMK'nun 573. maddesindeki koşulların oluşmadığının görüldüğünü belirterek davaların reddine karar verdi. Yüksek mahkeme ayrıca yasa gereğince hesaplanacak para cezasının, vekâlet ücreti ile her bir davalı yararına HUMK'nun 576/2. maddesi gereğince takdirden 2 biner YTL tazminatın davacılardan alınarak davalılara verilmesine, temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle hükmetti. Mahkemenin kararlarına ilişkin tarafların itiraz hakkı bulunuyor.