'DİR kapsamındaki buğday ithalatı dursun'

ANKARA - Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin, hasat sezonun yaklaştığı bu dönemde, dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamında buğday ithal edilmesinin geçici bir süre durdurulmasını istedi.
Yetkin, DİR çerçevesinde  ithal edilen buğdayın söz konusu rejimin amacı dışına taşarak piyasaya verildiği yolunda söylentilerin olduğunu belirtti. Yetkin, halen birinci sınıf ekmeklik buğdayın 50 kuruş, ikinci sınıf ekmeklik buğdayın da 42-45 kuruş civarında bir fiyattan satıldığını belirterek, bu rakamın yeni mahsulün hasat edilmeye başlamasıyla daha da düşeceğinin görüldüğünü ileri sürdü. (aa)