Dış borçta 'özel' hızlı

2001 krizini izleyen yıllarda hızlı bir dış borçlanma sürecine giren özel sektörün borçları, haziran sonunda 74 milyar dolarla ilk kez Hazine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının toplam dış borcunu aştı.


Büyütmek için tıklayınız
ANKARA - 2001 krizini izleyen yıllarda hızlı bir dış borçlanma sürecine giren özel sektörün borçları, haziran sonunda 74 milyar dolarla ilk kez Hazine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının toplam dış borcunu aştı.
Hazine Müsteşarlığı'nın verilerine göre 2001 yılından sonra özel sektörün dış borçlarında, 30 milyar 952 milyon dolarlık bir büyüme yaşandı. Aynı dönemde IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan yoğun dış borç kullanan kamu sektörünün dış borçlarında ise 24 milyar 475 milyon dolarlık artış oldu.
Hazine, yerel yönetimler, üniversiteler KİT'ler, fonlar, özerk kurum ve kuruluşların oluşturduğu kamu sektörünün, 2001 sonunda 46 milyar 164 milyon dolar olan dış borç stoku, bu yıl haziran sonunda 70 milyar 639 milyon dolara çıkarken, özel sektörün borçları ise 43 milyar 139 milyon dolardan 74 milyar 91 milyon dolara kadar yükseldi. Bu dönemde özel sektörün toplam dış borçlarında 31 milyar dolara yakın artış yaşandı. Özel sektörün dış borçlarında bu dönemde yaşanan büyümenin 13.8 milyar dolarlık kısmı bankacılık ve diğer finansal sektörün borçlarındaki artıştan kaynaklandı. Bankalar ve finansal kuruluşların 2001 yılı sonunda 12.78 milyar dolar olan dış borçları, bu yıl haziran sonunda 26.58 milyar dolara çıktı.
Reel sektördeki kuruluşların dış borç stoku aynı dönemde 17.1 milyar dolarlık büyümeyle 47 milyar 509 milyon dolar oldu.
Merkez'in borcu bitiyor
Merkez Bankası'nın dış borçları ise söz konusu dönemde 7.2 milyar dolar azaldı. Merkez Bankası'nın haziran sonu itibarıyla 17 milyar 88 milyon dolara gerileyen dış borçları, 2001 sonunda 24.3 milyar dolara kadar çıkmıştı. Merkez Bankası'nın dış borçlarının 16.1 milyar doları kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları nedeniyle Türk vatandaşlarına
olan borçlardan, 933 milyon doları ise IMF'ye olan borçlardan kaynaklanıyor. Merkez Bankası, IMF'ye olan borçlarını bu yıl sonunda ödeyerek tamamlayacak. 2002'den itibaren IMF'den alınan borçları kullanan Hazi ne'nin ise IMF'ye borç ödemeleri birkaç yıl daha sürecek.