Diş hekimleri savunmada

Vergi kaçırmakla suçlanan diş hekimlerinin bağlı bulunduğu Türk Diş Hekimleri Birliği'nin Genel Başkanı Celal Korkut Yıldırım...

İSTANBUL - Vergi kaçırmakla suçlanan diş hekimlerinin bağlı bulunduğu Türk Diş Hekimleri Birliği'nin Genel Başkanı Celal Korkut Yıldırım , "Vergi sistemindeki adaletsizlik karşısında dişhekimlerinin günahkâr olarak gösterilmesi haksız bir yaklaşımdır" dedi. Yıldırım şu görüşleri dile getirdi: "Gecmişte olduğu gibi bugünkü hükümetin Maliye yetkilileri de, dün olduğu gibi bugünde birçok meslek grubunun yeterli vergi ödemediği yönünde açıklamalar yapmaktadır. Kayıt dışı ekonominin yüzde 60'larda olduğu, bunu ortadan kaldırmak için atılan adımların engellendiği bilinen bir durumdur. Buna karşın bazı meslek gruplarının 'günahkâr' ve 'suçlu' olarak gösterilmesi haksız bir yaklaşımdır. Adil bir vergi sistemi kurmadan sorun çözülemez."