'Disiplinin meyveleri toplanıyor'

IMF Birinci Başkan Yardımcısı Anne Krueger, geçen yılki faiz dışı fazlasının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı yüzde 6.9'a ulaşan Türkiye'nin, uyguladığı mali disiplinin meyvelerini topladığını açıkladı.

DELHİ - IMF Birinci Başkan Yardımcısı Anne Krueger, geçen yılki faiz dışı fazlasının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı yüzde 6.9'a ulaşan Türkiye'nin, uyguladığı mali disiplinin meyvelerini topladığını açıkladı. Anne Krueger Delhi'de verdiği bir konferansta 'Reform yapan ekonomilerin ortak yönleri'ni değerlendirdi. Konuşmasında sık sık Türkiye'deki reform sürecine değinen Kreuger, Brezilya ve Türkiye'nin halen IMF'den en çok kaynak kullanan ülkeler olduğunu belirtti.
Türkiye'nin son yıllarda faiz dışı fazlanın gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 6'nın üzerinde olduğuna dikkat çeken IMF Birinci Başkan Yardımcısı Kreuger, bu oranın 2004 yılında yüzde 6.9'a ulaştığını kaydetti. Faiz dışı fazlanın Brezilya'da ise yüzde 4.5 düzeyinde seyrettiğini vurgulayan Kreuger, "Her iki ülke de halen mali disiplinin meyvelerini topluyor" dedi.
'Büyümeye engel değil'
IMF Birinci Başkan Yardımcısı Krueger, Türkiye ve Brezilya'nın mali açıklarını azaltmalarının, ekonomilerindeki büyümeyi engellemediği gibi büyüme için kaynakları serbest bıraktığını vurguladı. Krueger, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasıla büyüme oranının geçen yıl yüzde 8.7 olduğunu, Brezilya'da gerçekleşen büyümenin ise yüzde 5.2'ye kadar çıktığını vurguladı.