DİSK: Bu maliyetle kimse yatırım yapmaz

Başta tekstil sektörü olmak üzere istihdam maliyetleri nedeniyle ciddi oranda kayıt dışına kayma olduğunu belirten DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, "Kayıt dışı çalışma dünyanın her yerinde sorun.

İSTANBUL - Başta tekstil sektörü olmak üzere istihdam maliyetleri nedeniyle ciddi oranda kayıt dışına kayma olduğunu belirten DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, "Kayıt dışı çalışma dünyanın her yerinde sorun. Ancak, Türkiye'de istihdamın yüzde 65'i kayıt dışında. Bu ülkede namuslu hiçbir sanayici, hatta hiçbir yabancı yatırımcı bu işçilik maliyetleriyle yatırım yapmaz" dedi. Çelebi, 2.5 milyon kişinin çalıştığı tekstil sektöründe kayıtlı çalışan sayısının 500 bin kişi olduğunu söyledi.
Yatırımcının kayıt dışına kayma nedeninin yüksek işçilik maliyetleri olduğunu belirten DİSK Başkanı şöyle konuştu: "Kayıt altındaki sektörde vergi, sigorta primi, KDV oranları gibi unsurlardan oluşan işçilik maliyeti 750- 800 dolar (1 milyar lira) civarında. Kayıt dışında ise rakam 350 milyon lirada kalıyor. Haksız rekabete neden olan bu durum karşısında işçi, işveren ve kamu kesimi dahil olmak üzere mutabakat var. Ancak 'samimiyet' yok. Kayıt dışı devlete sızmış durumda. Taşeron çalışma bunun bir örneği. Ülkedeki siyasal anlayış kayıt dışı çalışmaya göz yumuyor."
İşçi ve işveren tarafı olarak istihdam maliyetinin düşürülmesine ilişkin önerilerini hem Ekonomik Sosyal Konsey'de hem de ilgili bakanlar nezdinde dile getirdiklerini kaydeden Çelebi, karşılarına çıkan engelin ise IMF olduğunu ifade etti.
Tekstilde yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi önerisinin vergi kaybı doğacağı düşüncesiyle IMF engeline takıldığı görüşünü savunan Çelebi, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:
"Örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı. Sendikalı işyerlerinde kayıt dışı çalışma yapılamaz. İstihdam üzerindeki KDV, prim ve vergi oranları düşürülmeli. Denetimler ve cezai yaptırımlar artırılmalı. Ülke IMF'nin boyunduruğundan kurtulmalı."