DİSK'te mobbing!

DİSK'te mobbing!
DİSK'te mobbing!
Eski DİSK uzmanı Erhan Bilgin konfederasyonda çalıştığı 15 ay boyunca mobbinge maruz kaldığını ileri sürerek dava açtı.
Haber: ŞEBNEM TURHAN - sebnem.turhan@radikal.com.tr / Arşivi

İSTANBUL - İşyerinde psikolojik şiddetin ifadesi ‘mobbing’ artık işçi sendikalarında bile görülüyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) eski uzmanı Erhan Bilgin konfederasyonu mobbinge uğradığı için dava etti. İstanbul İş Mahkemesi’ne başvuran Bilgin özellikle DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün’den gelen baskı ve küçültücü davranışlardan şikâyetçi. Nisanda davası görülecek olan Bilgin dava dosyasında “DİSK Genel Sekreteri Görgün’ün bana yönelik ayrımcılık ve baskıcı tavrı belirgin biçimde sistemli hale geldi. Sık sık basit nedenlerle makama çağırma, yapılan işi beğenmeyerek küçük düşürücü ifadeler kullanma ve makamında bulunan üçüncü kişilerin huzurunda küçük düşürücü davranışlarda bulunma gibi mobbing uygulamalarına maruz bırakıldım” diyor.
5 Ocak 2009’da DİSK’te işe başlayan ve 31 Mart 2010’da işine son verilen Bilgin dava dosyasında konfederasyon yöneticileri tarafından iş sürecinin bilinçli ve sistemli biçimde zorlaştırılmasına yönelik psikolojik baskılara maruz bırakıldığını ileri sürerek şöyle devam etti: “Kurumda çalıştığım 15 aylık süre boyunca 4 ayrı oda değiştirmeye mecbur bırakıldığım gibi oda değiştirilmesinin devam edeceği izlenimi uyandırılarak sürekli oda taşınması endişesi duymama sebebiyet verilmiştir.” 

Sistemli baskı
Bilgin kendisine yönelik ayrımcılığın birlikte çıkılan yemekli toplantılara da yansıdığını iddia ederek şöyle devam etti: “Görgün tertip ettiği yemeklere ve yemekli toplantılara beni çağırmayarak yöneticiler çalışanlar üzerinde bazı çalışanlara yakın olduğu, bazı çalışanları ise dışladığı izlenimi vermeye çalıştı. Mayıs 2010’da gidilen bir yemekli toplantıda ise çalışan çok kişiyi işten çıkartacağını belirtti. İşten çıkarmalara karşı olduğumu söylemem bana yönelik ayrımcı ve baskıcı tutumu sistemli hale getirdi.”
Bilgin, Görgün’ün kendisini sık sık basit nedenlerle makamına çağırdığını ve küçük düşürücü ifadeler kullandığını ileri sürdü.

Mobbing nedir?
Mobbing’in sözcük anlamı, psikolojik şiddet , baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek.
İşyerlerinde bazen bir kişinin, bir grubun, bir çalışan üzerinde uzun bir süre, sistematik bir baskı uygulaması.
Mobbing kişinin saygısız ve zararlı bir davranışın hedefi olmasıyla başlar.
İşverenin ima, alay ve karşısındakinin toplumsal itibarını düşürme gibi saldırgan bir ortam yaratarak onu işten çıkmaya zorlaması.
Yaş, ırk, cinsiyet gibi herhangi bir ayrımcılık olmadan, taciz ve kötü davranış yoluyla kişiye yönelir.

bigPara.com

  ETİKETLER:

  İstanbul

  ,

  YAŞ

  ,

  şiddet

  ,

  DİSK

  ,

  İddia

  ,

  ,

  saldırgan

  ,

  ırk

  ,

  Karşı