Doğalgaz depolama projesi için kredi

Doğalgaz Sektörünü Geliştirme Projesi kapsamında, BOTAŞ Geneş Müdürlüğü'nün önümüzdeki dönemde yapacağı doğalgaz yeraltı depolama tesisi ve kompressör istasyonlarının finansmanı için...

ANKARA - Doğalgaz Sektörünü Geliştirme Projesi kapsamında, BOTAŞ Geneş Müdürlüğü'nün önümüzdeki dönemde yapacağı doğalgaz yeraltı depolama tesisi ve kompressör istasyonlarının finansmanı için Dünya Bankası'ndan sağlanan 325 milyon dolarlık krediye ilişkin kredi ve garanti anlaşmaları dün imzalandı.
Yedi yılı ödemesiz 13 yıl vadeli olarak sağlanan kredi, yapısal uyum kredileri hariç, Türkiye'nin münferit bir enerji projesi için Dünya Bankası'ndan bugüne kadar temin ettiği en yüksek tutarlı kredi özeliği taşıyor. Krediyle, Türkiye'nin aldığı doğalgaz miktarında azalma nedeniyle eksikliği hissedilen depolama tesisinin yapımı için önemli yol alınmış olacak.