Doğalgaza dağıtım şirketlerinden yüzde 4 'hizmet' zammı yolda

2011 yılından itibaren geçerli olacak yeni tarifenin tüketiciye bazı bölgelerde yüzde 3, bazı bölgelerde ise yüzde 4 zam olarak yansıması bekleniyor
Haber: SONGÜL SELVİ / Arşivi

ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2003 yılında düzenlediği ihalede doğalgaz dağıtımı hizmetini devralan şirketlerin tarifelerinin 2011 yılında dolması nedeniyle şimdiden yeni ‘hizmet tarifelerini’ belirledi. Böylece 2011’den itibaren doğalgaz kullanan vatandaşın ve sanayicinin faturası bölgelere göre dağıtım hizmet bedeli çerçevesinde zamlı kullanılacak.
EPDK doğalgaz dağıtım fiyatına eklenerek abonelere yansıtılan Birim Hizmet Amortisman Bedeli’ne (BHAB) yeni tarife metodu taslağı oluşturdu. Buna göre, hizmet bedeli her bölgede tüketilen gaz miktarı, abone sayısı ve yatırım miktarına göre değişecek. Abonenin az, ancak yatırımın coğrafi koşullar nedeniyle yüksek maliyetli olduğu bölgelerde BHAB daha yüksek olacak. 

Her müşteriye ayrı tutar
Böylece aralarında Konya, Erzurum, Balıkesir, Bandırma ve Çorlu’nun da bulunduğu illerde 2011 yılında doğalgaz hizmet bedelleri tekrar belirlenerek, faturaların yüzde 4 civarında zamlanması bekleniyor.
Yeni sistemle maliyet bazlı bir BHAB tarifesi oluşturulmuş olacak. Bu kapsamda, tarife dönemleri arasında tüketim miktarı ve yatırım maliyetlerinde meydana gelecek olan farkın, Hazine tahvil faiz oranı dikkate alınarak güncellenmesi sağlanacak.
Ayrıca tüketimde meydana gelecek farkın Hazine tahvil faiz oranı doğrultusunda hesaplanacak tutar müşteri grupları için ayrı ayrı hesaplanacak ve her müşteri grubuna ait tutar ilgili müşteri grubunun tarifesine yansıtılacak.
EPDK, doğalgaz dağıtım işinin liberalleşmesi için 2003 yılında düzenlediği ihalelerde birçok şirket, ihaleleri kazanmak için düşük BHAB vererek bu hizmeti üstlenmişlerdi. Yeni tarifenin nihai tüketiciye bazı bölgelerde yüzde 3 bazı bölgelerde 4 zam olarak yansıması bekleniyor. Aralarında Konya Erzurum, Balıkesir, Bandırma, Çorlu’nun da bulunduğu bölgelerde ihale tarifesi 2011’e kadar geçerli olacak. 

Şirketlerle tartışılacak
Hazırlanacak söz konusu taslak üzerinde Avrupa gaz endüstrisinin üst örgütlenmesi olan Eurogaz’dan gelen teknik ekiple birlikte de çalışılacak.
Söz konusu çalışmanın ardından taslağa son şekli verilecek. Doğalgaz dağıtımını gerçekleştiren şirket sahipleri daha önce EPDK’ya çok düşük kârla çalıştıklarını 2011 yılında bu düzenlemenin yapılmaması durumunda iflasın eşiğine sürükleneceğini dile getirmişlerdi.