Doğan Grubu borcunu 18 ay erken kapattı

Doğan Grubu, Maliye Bakanlığı’na olan yapılandırılmış toplamı 1.1 milyar lirayı bulan borcunu tamamen kapattı. Geçen hafta, vadesinden önce ve tek seferde yapılan 480.5 milyon lira ödeme ile Doğan Grubu’nun Maliye Bakanlığı’na borcu kalmadı. Bu ödeme, Türkiye ’nin Ocak- Ağustos 2012 döneminde 8.5 milyar lira olarak açıklanan bütçe açığının yüzde 5,6’sına denk geliyor.
Doğan Grubu, Haziran 2011’de 36 ayda ve 18 eşit taksitte ödenmek üzere yapılandırılmış borcun 551 milyon liralık kısmını, bugüne dek, iki ayda bir sekiz eşit taksitte ödemişti. Doğan Grubu, geçen hafta içinde yaptığı 480.5 milyon liralık ödeme ile borcunu 18 ay erken kapatmış oldu. Doğan Yayın Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada, ödemenin, ağırlıklı olarak özkaynaklardan yapıldığı belirtildi. Doğan Grubu’nun yapılandırılma gereği Haziran 2011’de vergi dairelerine teminat olarak gösterdiği, dolaylı bağlı ortaklıkların yüzde 100 hisseleri ile toplam 43 gayrimenkul ve bir banka teminat mektubunun, borcun kapatılmasının ardından iade edilmesi için gerekli başvurular da yapıldı.
Maliye ile ihtilaf kalmadı
Bu yapılandırmanın tamamlanması ile Maliye Bakanlığı ile Doğan Grubu şirketleri arasında hiçbir ihtilaf kalmadı. Yapılandırma çalışması, Türkiye’de birçok şirket ile bakanlık arasında yapılandan farklı değil. Birçok şirket, borçlarını, 6111 Sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ kapsamında 2011’de yapılandırmıştı. (RADİKAL BİR DOĞAN GRUBU YAYINIDIR) ( EKONOMİ SERVİSİ)

bigPara.com