Doğan Grubu Maliye'ye borcunu 18 ay erken kapattı

Doğan Grubu Maliye'ye borcunu 18 ay erken kapattı
Doğan Grubu Maliye'ye borcunu 18 ay erken kapattı
Doğan Grubu, Maliye Bakanlığı'na olan yapılandırılmış toplamı 1,1 Milyar Türk Lirası'nı bulan borcunu tamamen kapattı

Radikal.com.tr - Geçen hafta, vadesinden önce ve tek seferde yapılan 480,5 Milyon TL ödeme ile Doğan Grubu'nun Maliye Bakanlığı’na borcu kalmadı. Bu ödeme, Türkiye ’nin Ocak - Ağustos 2012 döneminde 8,5 Milyar TL olarak açıklanan bütçe açığının yaklaşık yüzde 6’sına denk geliyor.

Doğan Grubu, Haziran 2011’de 36 ayda ve 18 eşit taksitte ödenmek üzere yapılandırılmış borcun 551 Milyon TL’lik kısmını , bugüne dek, iki ayda bir sekiz eşit taksitte ödemişti. Doğan Grubu, geçen hafta içinde yaptığı 480,5 Milyon TL’lik ödeme ile borcunu 18 ay erken kapatmış oldu.

Grup tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada, bu karara neden olarak, şirket ve bağlı ortaklarının finansal yapısına katkı sağlama amacı gösterilirken, bu ödemenin, ağırlıklı olarak öz kaynaklardan yapıldığı belirtildi.
Doğan Grubu’nun yapılandırılma gereği Haziran 2011’de vergi dairelerine teminat olarak gösterdiği, dolaylı bağlı ortaklıkların yüzde 100 hisseleri ile toplam 43 gayrimenkul ve bir banka teminat mektubunun, borcun kapatılması ardından iade edilmesi için gerekli başvurular da yapıldı.

Bu yapılandırmanın tamamlanması ile Maliye Bakanlığı ile Doğan Grubu şirketleri arasında hiçbir ihtilaf kalmadı.
Bu yapılandırma çalışması, Türkiye’de birçok şirket ile bakanlık arasında gerçekleştirilenlerden farklı değil. Doğun Grubu dışında birçok şirket de, borçlarını, 6111 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında 2011 yılında yapılandırmıştı.

bigPara.com