Doğan Grubu yeniden yapılanıyor

Doğan Holding iştiraklerini geleceğe hazırlamak amacıyla yeniden yapılanıyor. Bu kapsamda aile bireyleri icrai faaliyetlerini CEO'lara devredecek

İSTANBUL - Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Holding ve İştiraklerini geleceğe hazırlamak amacıyla, 2010 yılında yönetim kademelerinde ve organizasyonunda yeniden yapılanmaya gidiliyor. Grup’tan yapılan açıklamada: “Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş Yönetim Kurulu, istikrar içinde büyümek, mevcut iktisadi gücü ve konumunu korumak/geliştirmek, ülke sınırları dışına taşan yatırım faaliyetlerinde güçlü yabancı ortaklıklar tesis etmek amacıyla yeni bir yapılanmaya gitme kararı almıştır.
Kurumsal yapının güçlendirilmesi, holding ve iştirak yönetimlerinin etkinleştirilmesi, konsolide kârlılığın ve performansın arttırılması amacını güden yeni yapı şu temel değişim unsurlarını içerecektir:

1. Doğan Holding ve Doğan Yayın Holding’in yönetim yapıları sadeleştirilerek (mevzuat ile zorunlu kılınan haller hariç) iki holding ortak bir  profesyonel ekip tarafından yönetilecektir.

2. İştiraklerimiz faaliyet alanları itibarıyla gruplandırılarak Holding’e raporlayan iş birimleri haline getirilecektir.

3. Aile bireyleri, Doğan Grubu şirketleri bünyesinde yürüttükleri icrai faaliyetleri önümüzdeki altı ay içinde profesyonel CEO’lara devrederek aynı şirketlerin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacaklardır. Ayrıca, yeni yapıda, yukarıdaki icrai olmayan görevlerine ilave olarak, Holding Yönetim Kurulu’nda yer alarak, birlikte, tüm grubun stratejik gelişmesinden, gelecek tasarımından ve konsolide performansından sorumlu olacaklardır.

Aydın Doğan görevden ayrılıyor
4. Yeni dönemde, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş’nin ve Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin Onursal Başkanlığını Aydın Doğan, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Arzuhan Doğan Yalçındağ üstlenecektir.
Yeniden yapılanmanın, Holding ve İştirak genel kurullarının ardından 2010 yılının ilk altı ayı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.” (dha)