Doğan Holding'den güvence açıklaması

Doğan Holding'den yapılan açıklamada, Sabah Gazetesi'nin bir süredir sistemetik bir şekilde Doğan Yayın Holding'e kesilen haksız vergi cezaları hakkında idari ve yargı sürecini etkileyici yayınlar yaptığı belirtildi

 

İSTANBUL - Doğan Holding açıklamasında şu görüşlere yer verildi:  ''Sabah Gazetesi’nin bir süredir sistematik bir kampanya şeklinde Doğan Yayın Holding’e kesilen haksız vergi cezaları hakkında hem idari süreci, hem de yargı sürecini etkileyici yayınlar yaptığı gözlenmektedir.
Çoğu kez bazı devlet kurumlarının haber bülteni gibi faaliyet gösteren bu gazetenin, hiçbir özel haber niteliği taşımayan bilgi ve belgelere, Grubumuza tebliğ edilmeden önce ulaşarak yayın yaptığı görülmektedir.
Ayrıca, buna paralel olarak, sadece Grubumuza tebliğ edilen resmi yazıların, Sabah Gazetesi’nde aynen yeralması da manidardır.
Yine anılan gazetenin 17 Ekim 2009 tarihli nüshasında yeralan ‘Doğan’ın bir haftası kaldı’ başlıklı haber sözkonusu kampanyanın son örneğidir.
Bu haberde ‘teminatlarla ilgili yeni önlemlerin geleceğinden’ bahsedilerek üstü örtülü bir tehditin sözcülüğü üstlenilmiştir.
Bir ‘Hukuk Devleti’ olan Türkiye’de kamu alacaklarının nasıl güvence altına alınacağı bellidir. Bu hukuki çerçevenin dışına çıkıldığında doğacak kaos kimseye yarar sağlamaz.''

bigPara.com