Doğan TV'ye RTÜK'ten engel

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Doğan TV Radyo Yayıncılık hisselerinin bir bölümünün yabancı bir kuruluşa devir ve satış işlemlerinin, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun hükümlerine uygun olmadığına karar verdi.

ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Doğan TV Radyo Yayıncılık hisselerinin bir bölümünün yabancı bir kuruluşa devir ve satış işlemlerinin, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun hükümlerine uygun olmadığına karar verdi. 1 Haziran'da Doğan TV'nin yüzde 19.99'una karşılık gelen, 1 YTL nominal değerli 41 milyon 979 bin adet hisse senedinin, 150 milyon dolara peşinen Deutsche Bank AG'ye satıldığı duyurulmuştu.
Doğan TV Radyo Yayıncılık A.Ş'den yapılan açıklamada, hisse devir ve satış işlemlerinin kanuna uygun olmadığı yönündeki RTÜK kararının kendilerine tebliğ edilmesinin ardından yasal yollara başvurulacağı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu karar, görüşümüz alınmadan verildiği gibi, gerekçeli karar henüz tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Bu nedenle RTÜK'ün yasa ve yönetmeliklere ilişkin yorumu tarafımızca bilinmemektedir. Şirketimiz, 3984 sayılı yasa kapsamında yayıncılık faaliyeti gösteren bir kuruluş değildir. Yasanın 'Kuruluş ve Hisse Oranları' başlıklı 29. maddesi, yayın izni verilen yayın kuruluşlarının kuruluş ve şirket yapılarını düzenlediğinden şirketimiz açısından uygulanması hukuken mümkün değildir. Doğan Grubu, TV yayıncılığında şeffaf ve finansal açıdan güçlü bir yapılanmayı savunmuştur. Şirketimiz hisselerinin bir bölümünün Deutsche Bank'a satışı bu görüş paralelinde yapılan, kanuna uygun bir işlemdir. Kararın tarafımıza tebliğini takiben yasal yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız.