Doğan Yayın Holding ile Maliye cezada uzlaşamadı

Doğan Yayın Holding, gruba kesilen 4.8 milyar liralık vergi cezası için Maliye Bakanlığı ile uzlaşmaya varılamadığını açıkladı

İSTANBUL - Doğan Yayın Holding A.Ş, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan uzlaşma görüşmelerinde, uzlaşmanın vaki olmadığını açıkladı. Doğan Yayın Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan uzlaşma görüşmelerinin sonuçlanmasına ilişkin bilgiler verildi. Açıklamada şöyle denildi:
“Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan uzlaşma görüşmelerinde, uzlaşma görüşmelerine katılan Şirketimiz Doğan Yayın Holding ve hiçbir Bağlı Ortaklığımız için uzlaşma vaki olmamıştır. Daha önce de kamuya açıkladığımız üzere; uzlaşmanın vaki olmaması sonucunda doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızın (Doğan TV Holding,  D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım, Doğan Prodüksiyon Hizmetleri ve Alp Görsel İletişim Hizmetleri) kendilerine tebliğ edilen Vergi ve Ceza İhbarnameleri’nin terkini amacıyla açmış oldukları davalarda, dava süreci kaldığı yerden devam edecektir. Diğer taraftan, şirketimiz Doğan Yayın Holding A.Ş. 1 Nisan 2002-31 Mart 2003 hesap dönemine ilişkin olarak tebliğ edilen 35 milyon 182 bin 511 lira tutarında vergi aslı ve ceza ihbarnamesi için ve Hürriyet Gazetecilik A.Ş. ise henüz dava açmamış olduklarından, tebliğ edilen Vergi ve  Ceza İhbarnamelerinin terkini amacıyla dava açacaklardır.”

Yalçındağ: Yargıya güvenimiz sonsuz
Doğan Yayın Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da, uzlaşma görüşmeleriyle ilgili şu açıklamada bulundu: “Bilindiği gibi, 24 Kasım’da başlayıp 25 Kasım’da biten görüşmeler sonucu, vergi cezası konusunda Maliye Bakanlığı ile bir uzlaşma sağlanamamıştır. Bu konu ile ilgili olarak kamuoyunun bilgisine sunmak istediğimiz hususlar şunlardır: DYH, tüm devlet görevlileri gibi Maliye Bakanlığı’nın da devletin menfaatini gözettiğinin bilincindedir. Her iki tarafın sarf ettiği gayretlere rağmen, maalesef uzlaşmaya varılamamıştır. Bazı denetim elemanlarının hatalarının, tümüyle görev bilincini haiz binlerce vatansever görevli istihdam eden devlete teşmil edilemeyeceğini biliyoruz. Hukuki sürecin bu anlaşmazlığı gidereceğine de inanıyoruz. Bu süreçte DYH’nin bir yöneticisinin bir TV kanalına verdiği röportajda sarf ettiği ve tarafımızdan ‘maksadını aşan’ bir ifade olarak değerlendirilen husus, yargıyı etkilemeyi, kamuoyuna yanlış ve eksik bilgi vermeyi adet edinmiş bir kesim tarafından kötü niyetle kullanılmaya devam edilmektedir. Bu nedenle, tekrara düşmek pahasına, grubumuzun devletle hiçbir sorunun olmadığının ve görevleri konusundaki hassasiyetinin altını bir kez daha çizmek isterim. Yinelediğimiz gibi adalete ve bağımsız yargıya güvenimiz sonsuzdur. Herkesin bu sürece saygılı olacağına ve gerçekleri saptırma yoluna gitmeyeceğine inanıyoruz.”

Doğan Gazetecilik’e vergi cezası
Öte yandan Doğan Gazetecilik A.Ş’nin KAP’ta yayımlanan özel durum açıklamasında, şirketin 2004, 2005, 2006 ve 2007 hesap dönemlerine ait vergi inceleme raporlarının, Maliye Bakanlığı gelirler kontrolörleri tarafından şirkete tebliğ edildiği belirtildi. Söz konusu raporların, 10 milyon 92 bin 6,82 lira vergi aslı, 11 milyon 157 bin 960,72 lira vergi ziyaı cezası ve 171 bin 941,68 lira özel usulsüzlük cezası içerdiği ve raporlarla ilgili olarak ‘tarhiyat öncesi uzlaşma’ görüşmesi için 11 Aralık 2009 tarihine gün verildiği duyuruldu. (Radikal)