Doğan Yayın'a uygulanan ihtiyati hacze Danıştay'dan ret

Maliye'nin DYH'ye uyguladığı 914 milyon TL'lik ihtiyati hacze karşın Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak haciz tamamlandığı için karar mevcut durumu değiştirmedi. Danıştay'ın bu kararı grubun dün 4.8 milyar TL teminat verdiği dava için de emsal teşkil edecek. Ancak Maliye yine de haciz uygulayabilir

İSTANBUL - Danıştay, Maliye Bakanlığı’nın Şubat 2009’da Doğan Yayın Holding için düzenlediği 826.3 milyon TL’lik vergi cezası raporuna dayanarak Halkalı Vergi Dairesi tarafından uygulanan ihtiyati haczin hukuka uygun olmadığına karar verdi. Grup dün de Maliye’nin 4.8 milyar TL’lik teminat istemini yerine getirdi. 

Olay nasıl gelişti?
Maliye Doğan Yayın Holding’e biri Şubat 2009, diğeri ise Eylül 2009 da iki kez yüklü tutarda vergi cezası verdi. Şubat ayında tebliğ edilen ve 826,3 milyon TL’lik vergi/ceza ihbarnamesi ile ilgili Maliye Doğan Yayın Holding’ten 914 milyon TL teminat talebinde bulundu. Grup ise Maliye’nin teminat talebinin yürütmesinin durdurulması için İstanbul 8’inci Vergi Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.
Mahkeme Doğan Holding’in talebini reddetti. Yani mahkeme Doğan Grubu’nun 914 milyon TL’lik teminat yatırması yönünde karar aldı. Bu karar sonrası gösterilen teminatları yeterli görmeyen Maliye DYH’ye ihtiyati haciz uyguladı. Bu arada grup ihtiyati haciz kararı uygulanmasına karşın  davayı üst mahkeme olan Danıştay’a da davayı götürdü.
Dün itibarıyla Danıştay 914 milyar TL’lik teminat ve ihtiyati haciz kararının yürütmesini durdurma yönünde karar verdi. Ancak ihtiyati haciz kararı uygulandığı için Danıştay’ın söz konusu kararına rağmen şu aşamada kaldırılamıyor. Grubun bu ihtiyati haczi kaldırabilmesi için vergi cezasının iptaline ilişkin açtığı ve yıllar sürecek olan davanın sonuçlanması gerekiyor. 

Gözler ikinci davada
Şimdi sırada ikinci teminat davası var. Maliye 3 milyar 755 milyon TL’lik vergi cezasına karşın Doğan Grubu’ndan 4.8 milyar TL’lik teminat talep etti. Söz konusu ceza DYH ve bağlı ortaklığı Doğan TV Holding ile dolaylı bağlı ortaklıkları D Yapım, Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel İletişim’e ilişkin vergi aslı cezaları ve gecikle faizinden oluşuyor.
Dün itibarıyla Maliye’nin Doğan Grubu’na 4.8 milyar TL’lik teminat gösterebilmesi için verdiği süre doldu. Ancak grup ilk cezada olduğu gibi yine mahkemeye başvurarak teminat talebinin ve ihtiyati haciz uygulamasının yürütmesinin durdurulmasını talep etti.  Ancak mahkeme bu kararını önümüzdeki hafta cuma günü yani 16 Ekim 2009’da verecek. 

İşte akla takılan sorular
Halka açık olan ve gazetelerinin tirajı ve televizyonlarının izlenme oranlarıyla Türk medyasında önemli paya sahip olan Doğan Yayın Holding’in dava süreçlerinde gelinen noktayı ve Danıştay’ın dün itibarıyla DYH lehine aldığı teminat ve ihtiyati hacizde yürütmeyi durdurma kararının etkilerini Doğan Holding avukatına sorduk. 

Hukuki süreci takip eden bir kişi olarak Danıştay’ın söz konusu ‘yürütmeyi durdurma’ kararını yorumlar mısınız?
Biz İstanbul’da 8’inci Vergi Mahkemesi’ne teminat istenemeyeceğine dair yürütmeyi durdur diye dava açmıştık. Mahkeme bizim aleyhimize karar verdi. Temyiz ettik ve Danıştay’a gittik. Burada bir ilke kararı olacağı için üç daire ortak toplantı yapıp sonuçta bizim haklı olduğumuzu, teminat istenemeyeceğini açıkladı.
Şimdi karar bu açıdan çok önemli. Ancak Doğan Yayın Holding (DYH) için bu karar fiilen yarar sağlamıyor. Çünkü bu arada hacizler yapıldı. Kanuna göre yürütmeyi durdurma kararı hangi tarihte verilirse o tarihte her şey nasılsa öyle kalır. Geriye işlemez.

Yani bu karar haczi kaldırmıyor?
Hayır kaldırmaz. Sadece mahkemenin burada haksız olduğunu ve dolayısıyla vergi dairesinin de burada haksız yere haciz yaptığını söyledi. Ama bu hukukun bir cilvesi. Normal düz mantığımıza çok aykırı birşey ama... Hukuk bu ve yanlış birşey yok. Buna rağmen hukuken o ihtiyati haciz kalkmaz, hukuken ihtilaf ortadan kalkana kadar kalır. 

Peki grubun bunun dışında  4.8 milyar TL’lik bir davası daha var.
Burada bunun önemi şurada... Doğan TV Holding aleyhine verilmiş bir de 4.8 milyarlık ceza var. Burada da aynı şey sözkonusu. Biz bu ceza konusunda da teminat isteyemezsiniz, haciz yapamazsınız dedik. Bu konuda da mahkemeye başvurduk. O davalar içinde bu Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği dava emsal temsil edecek. O açıdan önemli. 

Aslında aynı olay. Sadece birinde 914 milyon TL’lik diğeri 4.8 milyar TL’lik teminat. Peki mahkeme Danıştay’ın kararından sonra 4.8 milyarlık teminata ilişkin yürütmeyi durdurma talebini kabul mü edecek?
Evet aynı olay. Şimdi buradaki mahkemeler bizim yürütmenin durdurulması talebimizi kabul etmesi lazım. 

Çünkü üst mahkeme Danıştay böyle bir karar aldı. Ancak mahkemeden kesinlikle ihtiyati hacizle ilgili Doğan Grubu lehine bir karar çıkar diyebiliyor musunuz?
Mahkemeden bir karar çıkmadığı sürece kesin bir şey söylemek mümkün değil. Mahkemedeki yargıç bile söyleyemez.
Aslında uymaları gerekir, buna göre karar vermeleri gerekir. Ama unutmayın o mahkemelerin karar vermesi haftaya cuma günü. Bu arada 4.8 milyar TL’lik cezayı veren vergi dairesi ise haciz işlemi başlatabilir. Çünkü bugün (cuma günü) son gün. Bu yüzden pazartesi sabahı bizim gösterdiğimiz teminatları kabul etmeyip, haciz yapıyoruz diyebilir. Yani Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararını dikkate almayıp, kaale almayıp, hacze gelebilir.
Tabii son derece gayri hukuki bir şey. Hatta suç niteliğindedir. Böyle bir şey yapmaları. Ama yapabilirler. Göreceğiz.

Mahkemeden bir karar çıkmamasına rağmen bu durumda yapılan haciz yine kaldırılamıyor mu?
Maliye haczetti mi kalkmaz. Çünkü yürütmeyi durdurma kararının fiili duruma bir faydası yok. 

Yani Maliye’nin burada niyeti açıkça ortaya çıkacak?
Evet burada niyet açıkça ortaya çıkacak. Kasti bir tutum var mı, yok mu, açıkça ortaya çıkacak.