Doğan Yayın'ın üç şirketine ait hisselere ihtiyati haciz

İSTANBUL - Doğan Yayın Holding A.Ş, ilgili vergi dairelerinin D Yapım Reklamcılık Dağıtım A.Ş, Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş ve Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş hisselerinin tamamı üzerinde ihtiyati haciz uygulandığını duyurdu. Doğan Yayın Holding A.Ş’den, Yönetim Kurulu Üyesi Soner Gedik ve Koordinatör Murat Doğu imzasıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamada, doğrudan bağlı ortaklıkları Doğan TV Holding A.Ş ile dolaylı bağlı ortaklıkları D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş, Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş ve Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş’den, 2005, 2006 ve 2007 yılı hesap dönemlerine ait vergi inceleme raporlarıyla ilgili olarak vergi aslı, vergi cezası ve gecikme faizi tutarı için birlikte toplam 4 milyar 823 milyon 825 bin 987 lira teminat istendiği hatırlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“9 Ekim 2009’da ise, yukarıda adı geçen bağlı ortaklıklarımızın ayrı ayrı aktiflerinde kayıtlı, D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş, Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş ve Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş hisselerinin, vergi inceleme raporlarında gelirler kontrolörleri tarafından hesaplanan ve vergi aslı ve ceza ihbarnamelerine esas teşkil eden değerler üzerinden teminat olarak gösterildiği, diğer taraftan, üçüncü kişilere ait 44 ayrı taşınmaz ile Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından 2 milyon 693 bin 114.65 lira tutarındaki kesin ve süresiz banka teminat mektubunun da ilgili vergi dairelerine teminat olarak gösterildiği kamuya açıklanmıştır. Dün borsanın ikinci seansının kapanışının ardından, ilgili vergi dairelerinin yukarıda bahsi geçen D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş, Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş ve Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş hisselerinin tamamı üzerinde ihtiyati haciz işlemi tesis ettikleri ve söz konusu hisselerin, konuya ilişkin vergi inceleme raporlarında gelirler kontrolörleri tarafından hesaplanan ve vergi aslı ve ceza ihbarnamelerine esas teşkil eden değerler üzerinden ihtiyati haciz işlemine tabii tutulduğu öğrenilmiştir.” (Radikal)