Doğrudan destek arazi yerine üretime

Bakanlar Kurulu, çiftçiye yapılan doğrudan gelir desteği ödemeleriyle ilgili esasları, arazi büyüklüğü yerine bitkisel üretim faaliyetine göre ödeme yapılacak şekilde yeniden düzenledi.

ANKARA - Bakanlar Kurulu, çiftçiye yapılan doğrudan gelir desteği ödemeleriyle ilgili esasları, arazi büyüklüğü yerine bitkisel üretim faaliyetine göre ödeme yapılacak şekilde yeniden düzenledi.
Buna göre sertifikalı tohumluk kullanan ve toprak analizi yaptıran çiftçiler, dekar başına ek ödeme alabilecek.
Sulama amaçlı elektrik enerjisi kullanan üreticilerin enerji maaliyetlerini azaltmak ve kullanıcıların borçlarını düzenli olarak ödemelerini teşvik amacıyla, enerji borcunu ödemiş çiftçilere kullandıkları elektrik için destek sağlanacak.
Bitkisel üretimi tehdit edebilecek hastalık ve zararlılara önlem olarak alternatif ürün yetiştirilmesi gereken alanlara, Tarım Bakanlığı tarafından tavsiye edilen ürün ve yetiştirme tekniklerine uyulması kaydıyla dekar başına destek verilecek.
Doğrudan gelir desteği, üretim faaliyetini ve bu faaliyeti yapan çiftçiyi belirleyecek belgelere dayanılarak ödenecek.
Çevreyi koruyana ek ödeme
2002 yılından bu yana tarımsal üretimle uğraşan çiftçiye 'işledikleri tarım arazisi' dikkate alınarak yapılan gelir desteği, son düzenlemeden sonra artık bitkisel üretim faaliyetine göre yapılacak. Doğrudan gelir desteği ödemesi yapılan arazilerde, sertifikalı tohumluk kullanımı, toprak analizi gibi teknoloji kullanımı ve çevre koruma önceliklerine göre dekar başına ek ödeme de yapılabilecek.
Öncelikli tarımsal alanlarla ilgili konularda bilgi ve teknolojinin geliştirilmesi ve üreticilere, tarımsal odaklı sanayicilere aktarılması amacıyla hazırlanarak Tarım Bakanlığı tarafından uygun görülen araştırma geliştirme projelerinin sahiplerine de destekleme ödemesi yapılabilecek.
Destekleme ödemeleri için finansman bütçeden karşılanacak. Ödemelerin uygulama esaslarını Tarım Bakanlığı hazırlayacağı yönetmelikle belirleyecek. Uygulamanın denetimini de yine Tarım Bakanlığı gerçekleştirecek. Destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı belirlenenlerden ödemeler geri alınacak.