Dokuz elektrik santralı özelleştirme listesinde

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) küçük ölçekli dokuz elektrik üretim santralını özelleştirme kapsam ve programına aldı. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2009 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor.

ANKARA - Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) küçük ölçekli dokuz elektrik üretim santralını özelleştirme kapsam ve programına aldı. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2009 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor.
Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan karara göre, Elektrik Üretim A.Ş.'ye (EÜAŞ) ait Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır Hidroelektrik Santralları ve Engil Gaz Türbünleri Santralı özelleştirme kapsam ve programına alındı. Bu altı küçük ölçekli santral EÜAŞ tarafından özel sektöre işlettiriliyordu. ÖYK, 2003'te özelleştirme kapsamına alınarak özelleştirmeye hazırlık işlemine tabi tutulmasına karar verilen Beyköy ve Ataköy Hidroelektrik Santralları ile Denizli Jeotermal Santralı'nın özelleştirme programına alınmasına, Engil Gaz Türbünleri Santralının da 'satış' yöntemiyle diğer santralların 'işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirilmesine karar verdi. ÖYK bir diğer kararıyla da mülkiyeti Hazine'ye ait Aydın ili, Didim ilçesindeki sekiz ayrı parselle bu parseller üzerinde bulunan demonstrasyon, eğitim, uygulama ve dinlenme tesisleri, EÜAŞ'a ait Mersin'deki gayrimenkuller de özelleştirme programına alındı.