Döviz kuru sekiz yıl daha dalgalanmaya devam edecek

Bakanlar Kurulu'nun da onayladığı 2007-2013 yılları arasında uygulanacak olan 9'uncu Kalkınma Planı Stratejisi Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA - Bakanlar Kurulu'nun da onayladığı 2007-2013 yılları arasında uygulanacak olan 9'uncu Kalkınma Planı Stratejisi Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk kez yedi yıl olarak uygulanacak olan plan döneminde, kamu borç stokunun milli gelire oranını düşürme sürecini devam ettirecek şekilde mali disipline uyulacağı, gelirler politikasının enflasyonla uyumlu şekilde uygulanacağı, açık enflasyon hedeflemesi politikasına ve dalgalı kur rejimi uygulamasına da devam edeceği kaydedildi.
9'uncu Kalkınma Planı'nın, 'istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye' vizyonu ile hazırlanacağı ifade edildi.
Mali disipline devam
Ekonominin rekabet gücünün artırılması ve yüksek büyümenin sürdürülebilir kılınması için makroekonomik istikrar ortamının devamının sağlanacağı belirtilen strateji belgesinde, maliye, para ve gelirler politikalarının uyumlu ve birbirlerini destekler şekilde uygulanmasına devam edileceği kaydedildi. Plan döneminde, kamu borç stokunun milli gelire oranını düşürme sürecini devam ettirecek şekilde mali disipline uyulacağı belirtilen stratejide "Bu amaçla, vergi tabanının genişletilmesi ve kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasıyla vergi geliri artırılacak ve kamu harcamalarında etkinlik sağlanacak" denildi. Maaş ve ücretlerin de enflasyonla uyumlu sürdürüleceği ifade edilen strateji belgesinde enflasyon hedeflemesinin de devam ettirileceği dile getirildi.