DPT: Zekât kurumsallaştırılsın

Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) 9'uncu Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında oluşturduğu Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu, yoksullukla mücadele ve...

ANKARA - Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) 9'uncu Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında oluşturduğu Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu, yoksullukla mücadele ve gelir dağılımında adalet sağlanması için 'zekât' sisteminin özel kurum ve teşkilatına kavuşturulmasını, bu amaçla da 'Zekât Mağazalar Zinciri' oluşturulması önerdi.
DPT'nin çalışmalarınını yürüttüğü Dokuzuncu Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında oluşturulan Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu, raporunu hazırladı. Raporda, gelir dağılımı ve yoksullukla mücadele konusunda '2013 Vizyonu' çizildi ve vizyon şöyle belirlendi:
"AB ülkeleri seviyesinde daha adil bir gelir dağılımı hedefleyen, her yurttaşın insanca yaşama hakkını kurum ve kuruluşlarıyla güvence altına alan, insan kaynaklarının geliştirilmesine ve istihdam odaklı sürekli ve istikrarlı bir ekonomik büyümeyi sağlayan, kamunun öncülüğünde sivil toplum, özel sektör, üniversiteler, medya ve vatandaşların katılımıyla sosyo-ekonomik politikalar geliştirerek yoksulluğu önleyen bir ülke."
Raporda, 2013 vizyonuna dönük olarak temel amaç ve politikalara ilişkin dört sorun alanı tespit edildi. Her sorun alanına yönelik stratejik amaçlar belirlendi ve bu amaçlara uygun eylem ve politikalarla kurumsal düzenlemeler önerildi. Buna göre, "yoksullukla mücadele ve adil gelir dağılımını gerçekleştirmede yeterli bir ufuk ve siyasetin bulunmaması" ilk sorun alanı olarak tespit edildi. Rapora göre gelir dağılımını düzeltmek ve yoksullukla mücadele için şu önlemlerin alınması gerekiyor:
Neler yapılmalı?

  • Türkiye'de kişi başına asgari sosyal yardım miktarı, fert başına düşen milli gelirin yüzde 40'ı olarak belirlenmelidir. (AB'de bu oran yüzde 40 ile 60 arasında değişmektedir).
  • Asgari hayat standardına bakılmaksızın aile ödenekleri (kira yardımı, çocuk parası) sosyal güvenlik sisteminde yer almalı.
  • İşgücü niteliği taşımayan dezavantajlı gruplara (özürlü, yaşlı, bakıma muhtaç kişiler vs.) karşılıksız ve şartsız yardımlar yapılmalıdır.
  • Türkiye de büyük bir imkân olan zekât diğer dini hizmetler için olduğu gibi kendi özel kurum ve teşkilatına kavuşturulmalıdır. Bu kurum kendi yapılanmasını ve teşkilatlanmasını oluşturarak ülkedeki yoksullara dağıtım yapan zekât mağazalar zinciri ihdas edebilir."