DPT'nin AB hazırlığı

Avrupa Birliği'nin (AB) 2007-2013 mali bütçesinden aday ülkelere ayıracağı 15 milyar avroluk bölümden pay almak isteyen hükümet, Devlet Planlama Teşkilatı'nı (DPT) hareketlendirdi.
Haber: HİLAL KÖYLÜ / Arşivi

ANKARA - Avrupa Birliği'nin (AB) 2007-2013 mali bütçesinden aday ülkelere ayıracağı 15 milyar avroluk bölümden pay almak isteyen hükümet, Devlet Planlama Teşkilatı'nı (DPT) hareketlendirdi. AB-Türkiye müzakere sürecine katılacak kurum ve kuruluşlar için 'çatı' rol oynayacak DPT, AB bütçesinden 9 milyar avro alma hedefiyle yola çıktı. DPT, AB standartlarında proje hazırlanmaması durumunda AB yardımlarından mahrum kalınacağını dikkate alarak, 'proje havuzu' sistemini devreye sokuyor.
Sektörel önceliklere göre proje üretimini gerçekleştirecek sistemin kuruluşu, 3 milyon avroluk ihale ile sağlanacak. İhale ile ilgili çalışmalar da hızlandırıldı.
Çalışmalar devam ediyor
AB'nin 2004-2006 yılları için 1 milyar 50 milyon avro tutarında hibe öngördüğü Türkiye, 2004'te 250 milyon avroluk hibeden yararlandı. 2005 yılı için 300 milyon avroluk hibeyi kullanmak üzere harekete geçen Türkiye, hibenin kullanılacağı projeler için çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. Türkiye, nisan sonunda 300 milyon avroyu almak için Dışişleri Bakanlığı kanalıyla AB Komisyonu'na başvuracak. 2006'da kullanılacak 500 milyon avroluk son dilim için ise mayıs ayında proje programlama çalışmalarına başlanması öngörülüyor.
Türkiye, Avrupa Birliği fonlarından 2007-2013 dönemi içerisinde ise çok daha yüksek miktarlarda yararlanacak. AB, 7 yıllık yeni bütçesinden Türkiye, Hırvatistan ve olası yeni aday ülkeler için 15 milyar avroya ulaşan fon aktarmayı öngörüyor. Ancak AB fonlarından yararlanmak için 'Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve mevzuatı uygulama ile ekonomik ve sosyal uyuma' dönük projeler üretmek gerekiyor. AB standartlarına uygun proje üretemeyen ülkeler ise sağlanması beklenen AB fonlarından yararlanamıyor.
Türkiye'de, AB'nin projelerle ilgili bu kriterini aşma görevini bütünüyle Devlet Planlama Teşkilatı yürütecek. DPT, ekonomik ve sosyal uyum kapsamında Türkiye'nin kapasitesini artırmak amacıyla, müzakere sürecinde 'kilit' bakanlıklar haline gelecek Çevre ve Orman, Tarım ve Köyişleri ile Ulaştırma bakanlıklarıyla ortak çalışmalar yürütecek. Teşkilat, bu bakanlıkların personeline AB müktesebatı konusunda hem eğitim verecek hem de insan kaynaklarını ve proje yönetimini güçlendirecek.
Projeler stoklanacak
Proje havuzu da bu amaçla oluşturulacak. AB fonlarından yararlanmak üzere sektörel öncelikleri belirleyecek olan Devlet Planlama Teşkilatı, fizibilitesi bulunan AB standartlarında projeler oluşturarak, bu projeleri stoklama yoluna gidecek.
Kalkınma planı ertelendi
AB Komisyonu, 2007-2013 yıllarını kapsayan AB bütçe dönemine uyumu sağlamak üzere Türkiye'nin de yeni AB Ulusal Kalkınma Planı hazırlamasını istiyor. DPT'nin istemiyle yasal düzenlemeyle Türkiye'nin kendi kalkınma planını da 2006'ya erteledi. DPT'nin iki planı aynı tarihe çakıştırarak, uyumlu bir kalkınma programı öngördüğü belirtildi. AB Ulusal Kalkınma Planı'nın Türkiye'nin kendi kalkınma planının bir alt unsuru gibi yapılandırılacağı da ifade ediliyor.