Dünya Bankası anket yapacak

Dünya Bankası, Türkiye'deki çalışmalarının nasıl algılandığını görmek amacıyla, Türkiye'de '2005 Müşteri Anketi' yapıyor. Araştırma şirketi GfK ile yapılan anket, hükümet, medya, özel sektör, hükümet dışı kuruluşlardan seçilmiş 430 deneğe gönderildi.

ANKARA - Dünya Bankası, Türkiye'deki çalışmalarının nasıl algılandığını görmek amacıyla, Türkiye'de '2005 Müşteri Anketi' yapıyor. Araştırma şirketi GfK ile yapılan anket, hükümet, medya, özel sektör, hükümet dışı kuruluşlardan seçilmiş 430 deneğe gönderildi.
Nüfus artışının büyüme üzerindeki etkisinden, 'Türkiye'nin karşılaştığı en büyük zorluğa kadar değişik konuları kapsayan ankette, Dünya Bankası'na karşı genel tavır çalışmalarının önemi de soruluyor. Ankete katılanlara ayrıca Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin de soru soruluyor. Bu arada, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Andrew Vorkink, anket gönderilen kişilere yazdığı yazıda "Hükümetle Ülke Stratejisi'ni hazırlarken, paydaşlarımızın çalışmalarımız konusunda ne düşündüğünü anlamamız çok önemli" dedi. Vorkink "Anketin özünü, bankanın Türkiye'deki çalışmaları ve bankayı daha etkili ve üretken bir kalkınma ortağı yapmanın yolları oluşturacak" diye yazdı.