Dünya Bankası Türkiye büyüme beklentisini yüzde 3.2'ye yükseltti

Dünya Bankası Türkiye büyüme beklentisini yüzde 3.2'ye yükseltti
Dünya Bankası Türkiye büyüme beklentisini yüzde 3.2'ye yükseltti
Dünya Bankası, Türkiye için 2015 yılı büyüme tahminini yükseltirken, önemli yapısal reformlar yapılmadığı sürece cari açığın düşürülemeyeceği uyarısında bulundu.

İSTANBUL Dünya Bankası'nın bugün açıklanan Ekim ayına ilişkin " Türkiye Düzenli Ekonomik Notu"nda, 2015 yılı için büyüme tahmininin 0.2 puan artışla yüzde 3.2'ye revize edildiği belirtilerek, "Bu kararımızda yılın ikinci yarısında büyümenin önemli ölçüde yavaşlaması beklentisi de dikkate alınıyor" denildi.

Altın ve enerji etkisinden arındırılmış cari dengedeki kötüleşmeye de dikkat çekilen notta, zayıflayan lira nedeniyle cari açığın gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının düşürülemeyeceği vurgulandı ve "Bu gelişmeler ışığında, 2015 yılı için daha önce GSYH'nin yüzde 4.6'sı olarak açıkladığımız cari açık tahminimizi yüzde 5.5 olarak düzeltiyoruz" diye açıklandı.

Siyasi belirsizliklerin devam etmesi sebebiyle 2015 yılının ikinci yarısında ekonomik faaliyetin hız kaybetmesi beklenen raporda, özel tüketimin hız kaybedeceğini, devam eden siyasi belirsizlikler ve politik ortamdaki gerginlikler nedeniyle özel sektör yatırımlarının sürmesini güçleştirdiği vurgulandı.

Notta, "İşletmelerin ikinci çeyrekteki yatırım harcamalarını kısmaları ve yeniden istikrarlı bir siyasi denge yakalanıncaya kadar yatırım kararlarını ertelemeleri olasıdır" diye eklendi.

(DHA)

 

bigPara.com