Dünya Bankası'ndan 600 milyon dolarlık temiz enerji kredisi

Dünya Bankası'ndan 600 milyon dolarlık temiz enerji kredisi
Dünya Bankası'ndan 600 milyon dolarlık temiz enerji kredisi

Dünya Bankası kredileri yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması ve enerji verimliliği alanında kullanılacak.

Dünya Bankası, yenilebilir enerji yatırımları çerçevesinde Türkiye'ye, 600 milyon dolarlık finansman sağladı

ANKARA - Dünya Bankası, ‘Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi’ kapsamında, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’na 600 milyon dolarlık finansman sağladı.
Hazine garantörlüğünde Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası aracılığıyla kullandırılacak 600 milyon dolarlık kredinin 500 milyon dolarlık kısmı, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan sağlanırken, 100 milyon dolar tutarındaki kısmıysa Temiz Teknoloji Fonu’ndan temin edildi. 

Anlaşma imzalandı
28 Mayıs 2009 tarihinde Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi’nin, ‘Kredi ve Garanti Anlaşmaları’ dün imzalandı. Proje, enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması ve enerji verimliliği yatırımlarının desteklenmesi suretiyle elektrik arz güvenliğinin sağlanmasını amaçlıyor.
Proje kapsamında İmar ve Kalkınma Bankası’ndan sağlanan finansmanın 150 milyon doları Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’ye, 350 milyon doları ise Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’ye  tahsis edildi. Kalkınma Bankası’na tahsis edilen kredi 10 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere toplam 25 yıl vadeli olurken, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’ye sağlanan kredinin beş yılı geri ödemesiz dönem olmak üzere toplam 30 yıl vadeli olacak.

10 yıl geri ödemesiz
Temiz Teknoloji Fonu’ndan sağlanan finansmanın, 10 yılı geri ödemesiz toplam 20 yıl vadeli bir kredi olduğunu bildiren Hazine Müsteşarlığ yetkilileri, finansmanın 70 milyon ABD dolarının Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’ye, 30 milyon ABD dolarının ise Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’ye kullandırılacağını açıkladı. 

Özel sektör kullanacak
Hazine Müsteşarlığı’dan yapılan açıklamada “Dünya Bankası’ndan alınan söz konusu krediler Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından aracılık kredileri vasıtasıyla özel sektör tarafından gerçekleştirilecek, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı için kullandırılacaktır” denildi. (anka)