Dünya hâlâ dolar tutuyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Yönetim Kurulu üyelerinden Axel Weber, geçen yıl dünya çapında ABD Doları rezervlerinin nispi oranının arttığını söyledi.

PARİS - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Yönetim Kurulu üyelerinden Axel Weber, geçen yıl dünya çapında ABD Doları rezervlerinin nispi oranının arttığını söyledi. Weber, bu verinin yakın zamanda merkez bankaları arasında yapılan bir anket sonucuyla çeliştiğini de açıkladı.
Central Banking Publications tarafından, dünya çapında 1.7 trilyon doları kontrol eden merkez bankası yöneticileri arasında 2004 Eylül-Aralık döneminde yapılan araştırmaya göre, 39 merkez bankası son iki yılda avro riskini arttığını, 29'u doları azalttığını belirtti. Weber ise düzenlediği toplantıda şöyle konuştu; "Elimizdeki rakamlar, bu çalışma ile örtüşmüyor. Aralık 2003 sonu ile Ekim 2004 sonu arasındaki dönemde, dünyada dolar rezervleri yalnızca mutlak değil, nispi anlamda da artış gösterdi. Avro rezervlerinin oranı da ayrıca artış kaydetti. Ancak bu artış dolara göre daha az oldu; dolayısıyla ABD doları rezervlerinin oranı nispi olarak yükseldi."