Düşük ücret maliye denetçisini özel sektöre kaçırıyor

Vergi kaçakçıları, devlete daha az vergi ödemek için her yolu denerken, kayıp ve kaçak ile mücadele eden denetim birimlerinde ise kadro erozyonu yaşanıyor.

ANKARA - Vergi kaçakçıları, devlete daha az vergi ödemek için her yolu denerken, kayıp ve kaçak ile mücadele eden denetim birimlerinde ise kadro erozyonu yaşanıyor. Maliye Bakanlığı, yetişmiş denetim elemanlarını, kamudaki düşük ücretler başta olmak üzere çeşitli nedenlerle tek tek kaybediyor. Maliye Bakanlığı'nın denetim birimlerindeki kadro sayısı 10 bin 18 olarak belirleniyor. Ancak her üç kadrodan sadece birinin dolu olduğu görülüyor. Maliye Teftiş Kurulunda 467 müfettiş kadrosuna karşılık, istihdam edilen müfettiş sayısı 104'te kalıyor. Kurulun, şubat ayında 359 olan boş kadro sayısının, yeni ayrılmalarla günümüzde 363'e çıktığı dikkat çekiyor. Gelirler Kontrolörleri ile vergi denetmenleri de aynı sorunu yaşıyor. Gelirler Kontrolörlerinde 900 kadroya karşılık 317 kontrolör görev yapıyor. Kontrolörlerin şubatta 570 olan boş kadro sayısı da 583'e ulaştı.
Kadro adedine göre, Maliye teşkilatında halen 7 bin 500 vergi denetmeni bulunması gerekiyor. Ancak mevcut denetmen sayısı 2 bin 773'te kalıyor. Denetmenlerin 4 bin 727 boş kadrosu da, doldurulmayı bekliyor.
'Sayıştay'la makas açıldı'
Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı Mahmut Vural, son yıllarda emekliye ayrılanların yanı sıra kuruldan istifa edenlerin sayısında da büyük bir artış olduğunu bildirdi. Sadece bu yılın sekiz ayında beşi emeklilik, sekizi istifa yoluyla, 13 uzmanın kurumla ilişiğini kestiğini kaydeden Vural, mevcut durumla ilgili şu açıklamaları yaptı:
"Özellikle Sayıştay mensuplarına yapılan zamdan sonra teşkilatta ciddi bir tepki var. Çok önemli fonksiyonumuz olmakla birlikte maaşlarımız onların yarısına indi. Bu durum bir motivasyonsuzluk ve hayal kırıklığı yarattı. Burada sorun şu. Emsallerle arada ciddi maaş uçurumu olmasa, (Devletin verebileceği bu) denilecek. Ama biri dört alırken, sen iki buçuk alıyorsan, bu problem yaratıyor." Vural, personel açığını kapatmak için 14-15 Ekim tarihleri arasında yeni bir sınav yapacaklarını ifade etti.
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanvekili Cemal Boyalı da, toplam kadronun sadece dörtte biri oranında müfettiş istihdam edebildiklerini söyledi. Müfettiş sayısındaki yetersizlik nedeniyle iş üretme kapasitelerinin azaldığını anlatan Boyalı, şöyle dedi:
'Kamudan kaçış hızlandı'
''İnsana dayalı iş yapan bir birimiz. Ama elemanlarımızı sürekli kaybediyoruz. Son yıllarda vergi incelemesi yapamıyoruz, çünkü diğer işlerden buraya eleman ayıramıyoruz. Teftiş Kurulu, İdareye yönetici de yetiştiren bir yer. Ancak Gelir idaresi ve diğer yerlere eleman dahi veremiyoruz. Özel sektöre yoğun bir geçiş var. Bu da bizi yıpratıyor. Ancak özellikle maaşlardaki aşınma nedeniyle, arkadaşlarımız yoğun şekilde özel sektöre gidiyor. Bugün Sayıştay Denetçi maaşı bile Maliye müfettişinin 1.5 milyar üstüne çıktı. Son iyileştirmelerin ardından, denetim elemanları arasındaki maaş uçurumu iyice büyüdü. Bu da, kamudan kaçışları hızlandırıyor."