DYH, Maliye ile uzlaşma talebini geri çekti

İSTANBUL - Doğan Yayın Holding (DYH) bağlı ortaklıklarının, vergi cezasıyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuruda bulunarak tarhiyat öncesi uzlaşma taleplerini geri çektikleri belirtildi. Doğan Yayın Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamasında, doğrudan bağlı ortaklık Doğan TV Holding A.Ş. ile dolaylı bağlı ortaklıklar D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş., Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. ile Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin 2005, 2006 ve 2007 hesap dönemlerine ait Vergi İnceleme Raporları ile ilgili olarak, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörlerinin, bağlı ortaklıkların talebi üzerine tarhiyat öncesi uzlaşmaya davetinin daha önce kamuya açıklandığı kaydedildi.
Açıklamada, şöyle denildi: “Adı geçen bağlı ortaklıklarımızın Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuruda bulunarak tarhiyat öncesi uzlaşma taleplerini geri çektikleri öğrenilmiş bulunmaktadır. Bu aşamadan sonra, ilgili vergi dairesinin vergi aslı ve cezasına ilişkin tarhiyat işlemini yaparak, adı geçen bağlı ortaklıklarımıza vergi aslı ve cezasını yazılı olarak tebliğ etmesi beklenmektedir. Söz konusu tebligatların yapılmasını takiben, adı geçen bağlı ortaklıklarımız, yasal süresi içerisinde tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunabilecekleri gibi, herhangi bir talepte bulunmaksızın doğrudan Vergi Dairesi aleyhine dava da açabileceklerdir. Tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunulması durumunda, uzlaşma süreci sonuçlanıncaya kadar dava açılması usulen mümkün bulunmamaktadır.” (Radikal)