E-devlet indeksinde geriledik

E-devlet indeksinde geriledik
E-devlet indeksinde geriledik
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, e-devlet konusunda Türkiye'de önemli adımlar atılırken, uluslararası alanda e-performansın henüz istenilen düzeyde olmadığının gözlendiğine dikkat çekerek, "Birleşmiş Milletler'in e-Devlet Hazırlık İndeksinde, genel olarak dünya ortalamasının üzerinde seyretmemize rağmen, ülke sıralamasında geriledik" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde ( TBMM ) düzenlenen TÜSİAD-Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) 8.eTR Ödül Töreninde konuşan Boyner, bu durumda bir yandan dünya ortalamasının üzerinde seyrederken, öte yandan diğer gelişme kaydeden ülkelere kıyasla Türkiye'nin performansının geride kaldığının söylenebileceğini ifade etti. 

Bilgi toplumu hedeflerinin üst düzeyde sahiplenilmesi ve koordinasyonunun, e-Dönüşüm projelerinin kurumlar arasında eş güdüm gözetilecek şekilde planlanmasının, verimliliği etkileyen unsurlar olduğunu belirten Boyner, bununla birlikte altyapının güçlendirilmesi ve e-Devlet süreçlerinin daha verimli işlemesi için “yönetişim” konusunun da titizlikle ele alınması gerektiğini söyledi. 

Boyner, Türkiye'de bilişim teknolojilerinin kullanım oranındaki artış ve dinamik nüfus yapısı dikkate alındığında, yerinde ve doğru stratejiler ile gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmanın mümkün olduğunu vurguladı. Türkiye'nin e-Dönüşüm yolunda bugüne dek attığı önemli adımların söz konusu olduğunun altını çizen Boyner, “Bu adımların giderek ivmelenen biçimde geliştirileceğine ve uluslararası alanda tatminkar bir noktaya ulaşacağımıza inanıyorum” dedi. 

e-Devlet uygulamalarının, daha verimli hizmet ve daha demokratik yönetişim anlayışını güçlendirdiğini ifade eden Boyner, bununla beraber zaman ve kaynak israfını önleyerek hem kamuda, hem özel sektörde, hem de vatandaşların günlük hayatında verimliliği artırdığını kaydetti.

“ÖNCELİKLİ KONU OLMALI”
Boyner, bu noktada kamu kurumlarının yenilikçi bir yaklaşımla e-Devlet uygulamalarını geliştirmesi, özel sektörün de bu alanda hizmetlerin yaygınlaşması yönünde destek vermesinin önemine işaret ederek, vatandaşların ise bilgi teknolojileri altyapısını en iyi şekilde kullanabilmelerini öncelikli bir konu olarak görmek gerektiğini vurguladı. Boyner, bu noktada kamu hizmetlerinin ortak platformda sunumunu hedefleyen e-Devlet Kapısına vatandaşların yaygın ve kolay erişiminin sağlanmasının büyük önem taşıdığını kaydetti. 

Teknolojik gelişmelerin sunduğu imkanların günlük hayatı geçmişe göre daha etkin bir düzeyde sürdürmeyi sağlarken birtakım hizmetlere hızlı erişim ihtiyacını da beraberinde getirdiğini ifade eden Boyner, artık e-Devlet uygulamasını mobil telefonlar üzerinden de yapmanın mümkün hale geldiğini söyledi ve şöyle devam etti: 

“Yani e-Devlet kapsamına m-Devlet de eklendi. e-Devlet içerisinde yer alacak hizmetlerin giderek çeşitleneceğini düşünürsek, m-Devlet açısından da iletişim alt yapısının geliştirilmesi gerekecek. Bilgi teknolojilerine erişimin hızla yaygınlaştırılması, her kesim için ucuz ve kesintisiz iletişimin sağlam bir altyapıyla sunulması, katılımı artırmak için temel bir unsurdur. Vatandaş odaklı, yaygın, güvenli ve etkin hizmet sunulması hem e-Devlet hem de m-Devlet hizmetlerinin kullanımını artıracaktır.” 

Boyner, eTR ödülleri ile kamu kurumları ve yerel yönetimlerin başarılı e-Devlet uygulamalarına dikkat çekerek, bu uygulamaların yaygınlaşmasına ve vatandaşlar tarafından daha yaygın olarak kullanılmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek, “Ödüllerin, başvuran, ödül kazanan ve yeni projeler geliştirecek olan tüm kurumlar için bir motivasyon unsuru olduğuna inanıyoruz. Ayrıca kamu kurumları ve yerel yönetimlerin bu projeleri geliştirerek yurt dışındaki benzerleri ile rekabet etmesini de arzu ediyoruz” dedi. 

“eTR Ödülleri”nin, TÜSİAD ve TBV olarak, daha müreffeh bir Türkiye için, kamu yararına düzenledikleri bir etkinlik olduğunu belirten Boyner, amaçlarının e-Türkiye amacına yönelik çalışan kamu kurumları ve yerel yönetimlerini kamuoyunda daha fazla görünür kılmak, iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılmasını desteklemek olduğunu söyledi. 

Boyner, “Dolayısıyla ödülün amaç değil, hedefe ulaşmak için bir araç olduğuna ve bu etkinlikte 'kaybeden' olmadığına inanıyoruz” dedi.

TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ ILICAK
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanı Erman Ilıcak da hızlı değişim, rekabet ve küreselleşme neticesinde 21. yüzyılın “Bilgi Ekonomisi Dönemi” olarak adlandırıldığını kaydederek, bu kapsamda günümüzde bilginin gerek özel sektör, gerekse kamuda kurumların ihtiyaç duyduğu en önemli unsurlardan biri olduğuna işaret etti. 

Bilginin, en önemli üretim faktörü olduğu gibi, en büyük rekabet unsuru olarak da kabul edildiğini ifade eden Ilıcak, ekonomik gelişme ve rekabet stratejisini bilgi ekonomisine dayandıran ülkeler ve firmaların, mevcut kurumsal yapılarını bilim, teknoloji ve bilişim merkezli olarak yeniden düzenlediğini anlattı. 

Ilıcak, rekabet konusunun özel sektörde firmalar için yaşamın bir parçası olduğu kadar, küresel ölçekte ülkeler arasında da çok büyük önem teşkil ettiğini kaydederek, rekabet ortamında ülkelerin “marka değerleri”nin artırılmasının, uluslararası yatırımcıları cezbetmek, doğrudan yabancı yatırımı çekmek ve ülkelerinde kalıcı ekonomik değerler oluşturmak isteyen devlet yönetimlerinin de en önemli hedeflerinden birisi olduğunu söyledi. 

The Economist Intelligence Unit'in, uyguladığı teknik ile 2000 yılından bu yana dünyanın büyük ekonomilerinin bilişim teknolojilerini benimseme ve bu teknolojileri sosyal ve ekonomik yarara dönüştürebilme kapasitelerini ölçümlediğini anlatan Ilıcak, ölçümler sonucunda gerçekleştirilen sıralamanın “Dijital Ekonomi” adıyla açıklandığını kaydetti. 

Altyapı, iş ortamı, hukuki çerçeve ve kamu politikalarından oluşan kriterler incelendiğinde Türkiye;nin 69 ülke içerisinde 43. sırada yer aldığını belirten Ilıcak, bu sıralamanın Türkiye'nin henüz tam olarak potansiyelini kullanamadığını göstermekle birlikte çarpıcı sonuçları da içerdiğini söyledi. Ilıcak, Türkiye;nin dijital ekonomi performansıyla, ekonomik büyüme şampiyonları olan Çin ve Hindistan'ı geride bıraktığına dikkat çekti. 

Ilıcak, Kaliteli ve yetkin bir e-Devlet yönetiminin özelliklerini oluşturan, “güvenilir olma, eksiksiz olma, ihtiyaca uygun olma, istenildiği anda ve yeteri kadar olma” özellikleri de bilgi teknolojileri ile sağlanabileceğini de söyledi. (AA)

bigPara.com