'Egebank için 1.5 yıl çalıştık'

TMSF Başkanı Ertürk, Yahya Murat Demirel ile babası Şevket Demirel'e ait şirketlerin Egebank'la bağlantısını ortaya çıkaran operasyonu anlattı: Delillere ulaşmak için 1,5 yıldır arşivlerde arkeolojik kazı yaptık.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk, batan Egebank'ın hâkim ortağı Yahya Murat Demirel'in babası Şevket Demirel'in şirketleriyle banka arasındaki bağlantının hukuki delillerine ulaşabilmek
için 1-1,5 yıldır arşivlerde adeta arkeolojik kazı yaptıklarını söyledi.
Ertürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Bankacılık Kanunu tasarısı görüşmelerinde CHP'li Mustafa Özyürek'in, Demirellerin şirketlerine el koymak için neden beş yıl beklendiğine ilişkin sorusunu yanıtladı. Egebank ile hafta sonunda el konulan şirketler arasındaki ilişkinin herkesçe bilindiğini doğrulayan Ertürk, ancak ellerinde hukuken geçerli delil bulunmadığını belirtti. Egebank'ın sahibi durumundaki şirketin adının, 'Şevket Demirel Holding' olduğunu, fakat ne Egebank'ın, ne de bu holdingin sahibi görünüp de daha önce el konulmuş 5-6 şirketin üzerinde hiçbir varlık bulunmadığını söyledi.
'Banka dekontları var'
Hukuki temeli sağlam tutmak için 1.5 yıl boyunca çok ciddi bir çalışma yürüterek Egebank'tan Şevket Demirel'in şirketlerine kaynak aktarımını tespit ettiklerini ifade eden Ertürk, şöyle konuştu:
"Hakkaniyete uygun, adaletli bir işlem yapabilmek için, işlemin hukuki temelini sağlam tutmamız gerekiyordu. Bu sağlam temele ancak belgelerle, verilerle ulaşabilirdik. Çalışmalar sonucu bir kaynak aktarımı tespit edildi. Bunun elimizdeki banka dekontlarıyla tespit edilenin daha üzerinde olduğu yönünde kanaatimiz var. Gerçek tablonun ortaya çıkarılabilmesi için arşivlerde adeta bir arkeoloji çalışması yapıyoruz. El konulan 20 bankayla ilgili binlerce, yüz binlerce belge arşivlere konulmuş. Kaos nedeniyle arşivlere ancak yeni girilebildi. Bu çalışmalar sonucunda varılan neticelerle bu operasyonu yaptık. Hukuki temeli sağlamlaştırabilmek için beklenen bir süreydi bu. Bunu sağlam yaptığımıza inandığımız anda da harekete geçildi."
Özyürek'in, ilişkilerin tespiti için beş yıllık süre gerektiğini inandırıcı bulmadığını belirtmesi üzerine Ertürk, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun tüm işlemlerinin yargı denetimine tabi olduğunu vurguladı. Egebank'ın sahibi Şevket Demirel Holding ile el konulan dokuz şirket arasındaki ilişkinin sağlam bir şekilde kurulması gereğini tekrarlayan TMSF Başkanı Ertürk, ortaklık ve kaynak aktarımı ilişkisini belgeledikleri anda operasyona geçtiklerini anlattı.
Gökkafes'in durumu
Ertürk, CHP'li Özyürek'in, batan banka sahiplerine farklı muamele yapıldığı, Kentbank'ın sahibi Süzer grubunun, Gökkafes'teki hisselerinin bir kısmını halkın gözü önünde çok düşük bir bedelle Hollandalı bir şirkete devretmesine ilişkin sorusunu da yanıtladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Kentbank'a el konmadan önce yaptığı uyarıyla bankanın fona alınması arasında geçen sürede hâkim hissedarların bazı operasyonlar yaptıklarını kaydeden Ertürk, Danıştay'ın fona devir kararını iptal etmesi nedeniyle, TMSF'nin Kentbank'ın hâkim ortaklarıyla ilgili sahip olduğu yetkileri gruba karşı kullanmasının sınırlandırıldığını vurguladı. Gökkafes'i kastederek, burada bir kaynak aktarımının söz konusu olduğunu ifade eden Ertürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"(Danıştay kararı nedeniyle) Elbette hâkim ortağın bankaya olan kredi borcunu takiple ilgili bir sınır yok. Ama hâkim ortağın kredi dışındaki kaynak aktarımıyla ilgili takip yetkilerimizde bir sınırlama var. Hatta bizim birkaç ay önce bu şirketlerden biriyle ilgili yaptığımız takip, bu gerekçeyle yerel mahkemece tedbiren durduruldu. Yargıtay yeni aldığı kararla, takipsizlik kararını iptal etti. Bu hukuki durumun ne gibi sonuçlara yol açacağı, önümüzdeki günlerde belli olacak. Gerek BDDK, gerek fon buna göre yeni hukuki yetkiler uygulama durumuna kavuşursa elbette bu işlemleri sürdürecektir. Ancak bu konuda çok sayıda bulgu, veri var. Gerek BDDK yeminli murakıplarının denetimlerinde, gerek daha sonra fon ve BDDK bünyesindeki özel çalışmalar sonucu elde edilen bulgular... Bu hukuki durumun netleşmesiyle birlikte, tabii ki gerekli işlemler tesis edilecektir."
Ahmet Ertürk, "Egebank ile yönetimine el konulan dokuz şirket arasındaki bağlantının delillerini bulmak için 1.5 yıldır arşivlerde adeta arkeolojik kazı yaptık" dedi.