Egebank için dört durdurma

Danıştay 13. Dairesi, Egebank'tan doğan zararların dört kişiden tahsiline ilişkin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu kararının yürütmesini...

ANKARA - Danıştay 13. Dairesi, Egebank'tan doğan zararların dört kişiden tahsiline ilişkin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu kararının yürütmesini, Kurul işlemin gerekçesini bildirip, buna göre yeni bir karar verilinceye kadar durdurdu.
Edinilen bilgiye göre, Şevket Demirel'in avukatı Ömer Asım Livanelioğlu, işadamı Şevket Demirel'in yanı sıra mevzuat gereği sorumlu tutulan Egebank yönetim ve denetimini elinde tutan banka ortaklarından Neslihan Demirel, Nihan Atasagun, Hasan Hüseyin Uysal ve Yılmaz Kasap adına, TMSF Fon Kurulu'nun 29 Eylül 2005 tarihli ve 413 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle 4 ayrı dava daha açtı.
Danıştay TMSF'nin yanıtını bekleyecek
Danıştay 13. Dairesi, davaların ilk aşamalarını duruşmalı yaparak sonuçlandırdı ve dava konusu TMSF Fon Kurulu kararının yürütmesini durdurdu.
Danıştay 13. Dairesi kararında, TMSF'ye devredilen Egebank'ın uğradığı ve fona intikal ettirilen zararların karşılığının tahsili için sorumlu tutulan söz konusu kişilerden 259 milyon 722 bin YTL tahsil edilmesine ilişkin Fon Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldığı hatırlatıldı.
Daire, zararın bu kişilerden tahsil edilmesine ilişkin işlemin dayanağını sorduğu TMSF'den gelecek yanıt üzerine verilecek yeni bir karara kadar, işleminin yürütmesini durdurdu. TMSF karara itiraz ederse, itirazı Danıştay İdari Davaları Kurulu görüşecek.