Egebank'ın borcu katlandı

TMSF, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Yasa çerçevesinde yapılan takibe göre Egebank ve grup şirketlerinden alacağının 9 Ağustos itibariyle 6.4 milyar YTL olduğunu açıkladı.

İSTANBUL - TMSF, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Yasa çerçevesinde yapılan takibe göre Egebank ve grup şirketlerinden alacağının 9 Ağustos itibariyle 6.4 milyar YTL olduğunu açıkladı. Açıklamada, fonun bugüne kadar uyguladığı borç hesaplama yöntemleriyle tahsili talep edilecek veya borç ödeme protokolüne konu olabilecek tutarın 'kabul manasına gelmemek' üzere 31 Mayıs itibarıyla 800 milyon dolar olduğunu duyurdu. Bu arada fondan İMKB'ye gönderilen açıklamada, grupla anlaşma sağlanamazsa fonun alacaklarını Göltaş Çimento'nun varlıklarından tahsil edeceği belirtildi. Borsa yönetimi ise bu belirsizlikler ortadan kalkıncaya kadar Göltaş hisselerinin borsadaki işlem sırasının açılmamasına ve borsa dışında işlem görmesine karar verdi.