Ekonomi büyüdü işsiz sayısı arttı

Türkiye ekonomisi yaşanan büyümeye rağmen son bir yıllık dönemde yeni istihdam yaratamadı ve...

ANKARA - Türkiye ekonomisi yaşanan büyümeye rağmen son bir yıllık dönemde yeni istihdam yaratamadı ve ağustosta (temmuz-ağustos-eylül) yüzde 9.4 olarak gerçekleşen işsizlik, bu yıl temmuz ayına göre 0.3 puan artarken, geçen yılın üçüncü üç aylık dönemine göre ise sadece 0.1 puanlık bir azalma gösterdi.
Tarım sektöründe istihdamın 1 milyon 232 bin kişi azaldığı son bir yılda, sanayi, inşaat ve hizmetler sektörlerinde ise 1 milyon 195 bin kişilik istihdam artışı yaşandı. Bu durum kırsal kesimde yaşayanların şehirlere göç ettiğini ve özellikle hizmet sektörü ile inşaatlarda iş aradığını ortaya koyuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) üçer aylık hareketli ortalamalara göre hesapladığı ve ortadaki ayın adıyla açıkladığı hane halkı işgücü anketinin ağustos sonuçlarını açıkladı. Son bir yıllda, kamudaki toplam istihdam 109 bin kişi artarak 2 milyon 943 bine çıkarken, özel sektörün istihdamı 145 bin kişilik azalmayla 19 milyon 895 bine indi.
Bu dönemde, işsizlik kentlerde azalırken kırsal kesimde arttı. Kentlerde yüzde 12.3, kırsal kesimde ise yüzde 5.5 olarak hesaplanan işsizlik geçen yılın aynı döneminde kentlerdeki yüzde 13.2, kırsal kesimde ise yüzde 4.8 olarak gerçekleşmişti. Bu yılın üçüncü üç aylık döneminde erkekler arasındaki işsizlik yüzde 9.3, kadınlar arasında ise yüzde 9.9 olarak belirlendi. Türkiye genelinde tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 12.9 olarak gerçekleşti. Kentlerde de yüzde 12.9 olan tarım dışı işsizlik kırsal kesimde yüzde 12.7 düzeyinde. Genç nüfusun işsizlik oranı yüzde 18.2 olarak ölçüldü.
Umutlarını kestiler
İşgücüne dahil olmayan nüfus 24 milyon 679'dan 25 milyon 719 kişiye çıktı. Bu gelişmeye en büyük katkıyı ise işsiz olduğu halde iş bulamayacağı için iş aramayan, ancak iş bulsa hemen iş başı yapmaya hazır olanların sayısındaki 592 bin kişilik artış yolaçtı. İş aramadığı için işsiz sayısına dahil edilmeyen bu durumdakilerin sayısı 917 binden 1 milyon 509 bine çıktı. İşten umudunu kesenlerin sayısındaki gelişme Türkiye'deki işsizliğin kronikleşmekte olduğunun en önemli göstergesi olarak kabul ediliyor.
Türkiye genelinde geçen yılın üçüncü üç aylık döneminde yüzde 55.4 olan kayıt dışı çalışanların oranı bu yıl ücretsiz aile işçilerindeki azalma nedeniyle yüzde 51.1'e kadar geriledi. Geneldeki bu düşüş eğilimine rağmen ücretli çalışanlar arasındaki kayıt dışı çalışma oranı yüzde 22.2'den yüzde 23.2'ye yükseldi.