Ekonomi ödevi de yüklü

Avrupa Birliği Komisyonu'nun bugün açıklayacağı ve Türkiye açısından yol haritası olma niteliği taşıyan Katılım Ortaklığı Belgesi'ndeki ekonomik talepler siyasi talepleri aratmıyor.
Haber: GÜVEN ÖZALP / Arşivi

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Komisyonu'nun bugün açıklayacağı ve Türkiye açısından yol haritası olma niteliği taşıyan Katılım Ortaklığı Belgesi'ndeki ekonomik talepler siyasi talepleri aratmıyor. Brüksel, Türkiye'den ekonominin hemen her alanında adım bekliyor. Çalışma beklenen alanların en önemlisi ise reformların devamı. Türkiye'nin ekonomi alanındaki ev ödevinde şu unsurlar yer alıyor:
Ortaklık yükümlülükleri

 • Gümrük birliği de dahil olmak üzere Ortaklık Anlaşması çerçevesinde verilen taahhütlerin uygulanmasının sağlanması.
  Kısa vadeli kriterler
 • IMF ve Dünya Bankası'yla üzerinde anlaşmaya varılan mevcut yapısal reform programının uygulanması, özellikle kamu harcamalarının kontrolünün sağlanması.
 • Mali sektör reformunun uygulanmasının tamamlanması, özellikle şeffaflık yönetmeliklerinin ve bunların gözetimlerinin uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi.
 • Piyasa düzenleyici otoritelerin bağımsızlıklarının korunması.
 • Özellikle devlete bağlı bankalar başta olmak üzere devlete ait kurumların bir an önce özelleştirmesinin sosyal bileşeni de dikkate alarak hızlandırılması.
 • Enerji, tütün ve şeker alanları başta olmak üzere piyasa liberalizasyonu ve fiyat reformunun sürdürülmesi.
 • Özellikle Katılım Öncesi Mali Gözetim prosedürleri çerçevesinde, makroekonomik istikrar ve öngörülebilirlik ile yapısal reformların uygulanmasını sağlamak amacıyla AB'yle ekonomik diyaloğun sürdürülmesi.
 • Kayıt dışı ekonomi sorununa çözüm olacak önlemlerin acilen uygulanmaya konulması.
  Özellikle genç nüfus için profesyonel eğitim çabalarının iyileştirilmesi.
 • İşgücü piyasasındaki dengesizliklerle ilgilenilmesi,İş ortamının ve özellikle de ticaret mahkemelerinin işleyişinin iyileştirilmesi.
 • Mali sektördeki reformun tamamlanması ve tarım sektöründeki reformun sürdürülmesi.
 • Genç nesil ve olanaklardan yoksun bölgelere özel önem verilerek eğitim ve sağlık düzeyinin iyileştirilmesinin sağlanması.
 • Yabancı yatırım akışının teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması.
  Orta vadeli kriterler
 • Özelleştirme programının uygulanmasının tamamlanması.
 • Tarım alanındaki reformun tamamlanması.
 • Emeklilik ve sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli reformlar.
 • Genç nesil ve olanaklardan yoksun bölgelere özel önem verilerek eğitim ve sağlık düzeyinin iyileştirilmesinin sürdürülmesi.
  Üyelik yükümlülükleri
  AB'nin her müzakere başlığına ilişkin olarak belirlediği kısa vadeli taleplerden öne çıkanlar şu şekilde belirginleşiyor:
  Malların serbest dolaşımı
 • Uyrukları doğrultusunda AB üyesi ülkelerin taşıma araçlarına uygulanan ayrımcılıktan kaynaklanan kısıtlamaların kaldırılması.
 • Ticaretin önündeki teknik ve yönetimle ilgili engellerin kaldırılmasının tamamlanması.
 • Otomatik olmayan ithal lisanslarının tümünün iptal edilmesi, sermayenin serbest dolaşımı.
 • AB kaynaklı yatırımları etkileyen ekonominin her alanındaki tüm kısıtlamaların kaldırılması.
  Kamu ihaleleri
  Kamu alımları alanındaki yasal düzenlemelerin müktesebata uyumunun hızlandırılması, Kamu İhale Kurumu'nun kapasitesinin artırılması, markalara ilişkin sahte ürünlerle, kitap ve medya ürünlerindeki korsan uygulamalarla ilgilenilmesi.
  Rekabet
 • Çelik gibi hassas sektörlerde devlet yardımları konusunda müktesebata uyumun sağlanması.
  Tarım
 • Yasal düzenlemelerin yapılması ve gıda sağlığının sağlanması.
 • AB hijyen ve kamu sağlığı standartlarının yakalanması için gıda işleme kurumlarının modernizasyonu programı hazırlanması.
  Ulaşım
 • Rum bandıralı ve Kıbrıs ticaretine hizmet eden gemilere ve uçaklara yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması.
 • Denizcilik yönetiminin geliştirilmesi ve gemilerin kara listeden çıkmasını sağlamak için güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi.
  Vergilendirme
 • Ayrımcı uygulamalarla sonuçlanabilecek vergi önlemlerinin kaldırılması, doğrudan vergilendirme alanında müktesebata uyumun sürdürülmesi.
  Sosyal politikalar
 • Yatırımı finanse etmek için plan hazırlanması, çocuk işgücüne ilişkin sorunların çözülmesi.
  Sanayi
 • Çelik sektörünün yapılandırılmasının sürdürülmesi.
 • Yabancı yatırımın teşviki için strateji geliştirilip uygulanması.