Elektriğe 5 yıl destek

Elektrik üretim ve dağıtımının özelleştirilmesi sonrası tüketicilerin maliyet farklılıklarından etkilenmemesi için...

ANKARA - Elektrik üretim ve dağıtımının özelleştirilmesi sonrası tüketicilerin maliyet farklılıklarından etkilenmemesi için, 2010 yılına kadar sübvansiyon uygulanacak. Böylece tüketiciler maliyet farklılığından etkilenmeden Türkiye genelinde elektriğe aynı fiyatı ödemeye devam edecek.
Elektrik dağıtımının özelleştirilmesinin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla Elektrik Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun tasarısı TBMM'ye sunuldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) geçen yıl farklı kentlere farklı elektrik tarifesi belirlemesine karşı çıkan hükümet, bir geçici maddeyle EPDK'nın tarife belirleme yetkisini sınırlayarak, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'yi (Tedaş) söz sahibi yaptı. Beş yıllık uygulama dönemi için, Tedaş'ın tarife teklifleri, EPDK tarafından değiştirilmeden onaylanacak.