Elektriği kesen şirket çarpılacak

2007'de geçerli olacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, elektrik dağıtım şirketleriyle ilgili yönetmeliği Avrupa Birliği normlarına uygun hale getirdi. 2007'den itibaren geçerli olacak yönetmeliğe göre şirketler elektrik kesintisine gidecekse 48 saat önceden halka duyuracak.
Tazminat hesabı faturada
Şirketler duyuru yapmadan çeşitli nedenlerle yılda 14 saatten fazla elektrik kesintisi yaparsa, vatandaşa tazminat ödeyecek. Tazminat miktarı, kesintinin yapıldığı tarihlerde gelen elektrik faturası üzerinden hesaplanacak, bir sonraki faturadan düşülecek.
Lisansları iptal edilebilir
Kesintiler hedef değerleri beş kez aşarsa sorumlu şirketin lisansı da iptal edilebilecek. Tüketiciye ait elektronik cihazlar kesintilerden dolayı arızalanırsa şirketler tamir masrafını üstlenecek. Şayet tamir edilemiyorsa cihazın bedeli de tahsil edilebilecek.

ANKARA - Elektrik sektörü de Avrupa Birliği normlarına kavuşuyor. Artık vatandaş televizyon izlerken ya da ütü yaparken sürpriz elektrik kesintilerine maruz kalmayacak. 2007'den itibaren yılda 14 saatten fazla elektrik kesen şirket vatandaşa tazminat ödeyecek. Şirketler kesinti yapacaklarını vatandaşa 48 saat önceden duyuracak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2007'den itibaren 'Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Sürekliliği, Ticari ve Teknik Kalitesi' yönetmeliği hazırladı.
1 Ocak 2007 tarihinden itibaren başlayıp, 31 Aralık 2010 tarihinde sona ermek üzere Türkiye genelinde elektrik dağıtım bölgelerinde, gerilim seviyelerine göre, tek bir kullanıcı için geçerli olmak üzere bildirimsiz uzun kesintiler için söz konusu yönetmelikte yer alan yer alan yıllık maksimum kesinti süresi hedefleriyle yıllık maksimum kesinti sıklığı hedefleri uygulamaya koyacak. Yönetmelik özelleştirme öncesinde kamu şirketleri, özelleştirmenin ardından da özel şirketler için geçerli olacak.
Sistem nasıl çalışacak?

 • Dağıtım şirketi vatandaşa yazılı görsel medya aracılığıyla 48 saat önceden kesinti bildirimi yapacak. Ancak bu bildirim yapılmadan arıza gibi sebeplerle alçak gerilim (AG) hattı kullanan tüketicinin elektriğini yılda toplam 14 saati aşan miktarda kesen dağıtım şirketi vatandaşa tazminat ödeyecek. Bu süre 2010 yılında 11 saate kadar gerileyecek.
 • Yıllık maksimum kesinti süresine ilişkin hedeflerin aşılması durumunda dağıtım şirketlerinin ödeyeceği tazminat hedef değerleri aşan kesintinin gerçekleştiği tarih itibarıyla en son ödenen elektrik faturasındaki dağıtılan enerji miktarı, kesintinin tekrarına göre kilovat saatte (kWh) 0.37 ile 1.11 YKr arasında değişen bedellerin çarpılmasıyla belirlenecek. (İmarlı alanda vatandaşa yılda 14 saat kesinti yaparsa en son faturadaki tüketilen 'miktar x 0,37' tazminat ödeyecek. Hedef değeri üç kat aşar yani yılda 42 saat elektrik keserse 1.11 oranıyla çarpılacak.)
 • Yıllık tedarik sürekliliği hedef değerlerinin beş kereden fazla aşılması durumunda kanunun 11'inci maddesi çerçevesinde dağıtım şirketine uyarıdan lisans iptaline varan işlem yaptırımlar uygulanabilecek.
  Ayrıca bütün yıl boyunca imarlı alanlarda altı saati aşan dördüncü kesintiden sonra da dağıtım şirketi ceza ödemeye başlayacak. Bu hedef değerlerin aşılması durumunda, süre açısından verilen sınırları aşan her bir kesinti için, dağıtım şirketleri mesken abonelerine 20 YTL, diğerlerine ise 80 YTL ödeyecek.
  Bozulan makineyi tamir ettirecekler
 • Kullanıcıya ödenen tazminatlar, kullanıcının kendi hatasından kaynaklanmaması kaydıyla, kullanıcıya ait teçhizatta ortaya çıkan zararın talep edilmesi yönündeki haklarını ortadan kaldırmayacak. Zarar gören teçhizatın tamir masrafını belgeleyen faturanın ibraz edilmesi, zararın elektrik kesintisi veya dalgalanmalarından kaynaklandığını belgelenmesi ve bu durumun dağıtım şirketinin kesinti yer ve zamanına ilişkin tuttuğu kayıtlarla uyuşması halinde zarar dağıtım şirketi tarafından tazmin edilecek.
 • Yıllık maksimum kesinti süresinde yer alan birim bedeller ile yıllık maksimum kesinti sıklığına ilişkin olarak belirlenen tazminat miktarları TÜİK tarafından açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) değişimi oranında içinde bulunan yılın ilk ayı içerisinde otomatik olarak yıllık bazda güncellenecek.
 • Tazminatlara ilişkin ödemelerin yapılabilmesi için, tazminat talep eden tüketicilerin faturalarının kendi adına olması, perakende satış lisansına sahip dağıtım şirketlerine herhangi bir şekilde borçlarının olmaması, usulsüz elektrik kullanımlarının ceza almamış olması, en son aya ait elektrik faturasını ibraz edebilmesi gerekecek.
 • Tazminata ilişkin başvurular elektrik enerjisinin tekrar tesis edildiği günden sonraki beş işgünü içerisinde yapılacak.
  Başvurular dağıtım şirketi tarafından 20 işgünü içerisinde değerlendirilerek işleme konulacak. Ödemeler tazminatın kesinleşmesini takip eden ilk elektrik faturasının toplam meblağından indirim yapılmak suretiyle tüketiciye ödenecek.
 • Tazminat bedelinin elektrik faturasının toplam meblağını geçmesi durumunda, artan kısım bir sonraki elektrik faturasına yansıtılacak.