Elektriğin yüzde 15'i güneş santralından gelecek

Elektriğin yüzde 15'i güneş santralından gelecek
Elektriğin yüzde 15'i güneş santralından gelecek
Avrupa'nın artan elektik ihtiyacının karşılanması amacıyla Kuzey Afrika'da kurulacak güneş enerji santrallarından elde edilen enerjinin aktarımında Türkiye kilit rol alacak.
Haber: NEŞE KARANFİL / Arşivi

Avrupa ’nın artan elektik ihtiyacının karşılanması amacıyla Kuzey Afrika’da kurulacak güneş enerji santrallarından elde edilen enerjinin aktarımında Türkiye kilit rol alacak. Kuzey Afrika bölgesinde inşa edilecek güneş santralleri ile üretilecek enerji Avrupa’ya aktarılarak, Avrupa enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılanması planlanıyor. Akdeniz Güneş Planı kapsamında yürütülen projelerin başında Desertec yer alıyor. Desertec, Akdeniz Güneş Planına ek olarak Afrika ve Kuzey Avrupa’da kurulacak rüzgâr santrallerini de kapsıyor. Ancak proje büyük oranda güneş santralleri üzerine kurulu. Avrupa Komisyonu tarafından da desteklenen projede ilk aşamada 2020 yılına kadar 20 bin MW’lık güneş santralı kurulumu gerçekleştirilecek. Hedef, 2050 yılına kadar da yıllık 1 trilyon kWh elektrik enerjisi üretmek. Bu rakam, Avrupa’nın o tarihteki toplam elektrik ihtiyacının yüzde 15’inin güneşten sağlanması anlamına geliyor.


Kara bağlantısı Türkiye’den
Akdeniz Güneş Planı çerçevesinde, bölgeden Avrupa’ya elektrik aktarımını sağlayan en düşük maliyetli enerji hatlarından biri ve aynı zamanda tek kara bağlantısı Türkiye üzerinden geçiyor. Söz konusu proje kapsamında üretilen enerjiden en çok tüketim sağlayacak olan ülkeler Fransa, Almanya, İtalya ve Türkiye. Akdeniz Bölgesi’nde arz güvenliği ve sürdürülebilir enerji temini bağlamında, iletim sistemlerinin geliştirilmesi ve iletim sistemi işleticileri arasında gerekli işbirliğinin sağlanmasını amaçlayan çalışma ve faaliyetleri yürütmek üzere, Akdeniz İletim Sistemi İşleticileri Birliği (Med-TSO) kuruldu. Med-TSO ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanacak bir sözleşme ile Akdeniz Bölgesi Elektrik Master Planı’nın hazırlanması sorumluluğunu da Med-TSO üstlenecek. Med-TSO’ya eylül ayında Tunus’ta gerçekleşen ilk genel kurul toplantısında Türkiye’yi temsilen TEİAŞ Genel Müdürü Kemal Yıldır, Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

bigPara.com