Elektrik dağıtım yatırımına sıkı takip

Yeni yılla birlikte özelleştirilmesine başlanacak 20 dağıtım bölgesinde, 2007-2010 döneminde toplam 2,2 milyar YTL'lik yatırım yapılması öngörülürken, bu yatırımlar iki koldan denetlenecek.

ANKARA - Yeni yılla birlikte özelleştirilmesine başlanacak 20 dağıtım bölgesinde, 2007-2010 döneminde toplam 2,2 milyar YTL'lik yatırım yapılması öngörülürken, bu yatırımlar iki koldan denetlenecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) özelleştirilecek bölgelerde yapılacak yatırımları onaylamak ve denetlemek üzere bir yönetmelik hazırladı.
Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen yönetmeliğe göre, özel şirketler bu yıldan itibaren, EPDK tarafından onaylanan bedeller çerçevesinde yapacakları yatırımları ve bu yatırımların dağılımları hakkında detaylı tablolar doldurarak bağımsız denetim kuruluşlarına onaylattıktan sonra EPDK'ya rapor halinde sunacak. Şirketler tarafından bildirilen ve EPDK tarafından onaylanan yatırımların fiziki gerçekleşmeleri ve işletmeye alınıp alınmadığı üç ayda bir hem EPDK hem de bağımsız yatırım denetim şirketince denetlenecek. Ayrıca mali denetimleri de yapılacak.
'Kaçak azalacak'
EPDK Başkanı Yusuf Günay konuya ilişkin yaptığı açıklamada, elektrik dağıtım şirketlerinin EPDK'nın onayladığı yatırımları gerçekleştirmemesi ve bunun istenilen seviyede elektrik enerjisi dağıtım hizmeti verilmesini aksatması halinde lisans iptaline kadar varan yaptırımların uygulanacağını belirtti. Ocakta Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 11 kenti içeren İstanbul Anadolu Yakası, Başkent ve Sakarya elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirme ihalelerinde fiyat tekliflerinin alınacağına dikkat çeken Günay, şöyle konuştu: "Özel sektör bu yıldan başlayarak 2010 yılı sonuna kadar 2,2 milyar YTL'lik yatırım yapacak. Bu sayede kayıp ve kaçak oranının yüzde 11.2'ye düşürülmesi planlanıyor. Böylelikle 23 milyar kilovatsaatlik (kWh) enerji tasarruf edilmesiyle asgari 2 milyar YTL'lik kazanç olacak. Bu kadar büyük ve olumlu sonuçları olacak yatırımları kurumumuz personeli ve bağımsız denetim kuruluşları ile birlikte birkaç açıdan denetleyeceğiz."