Elektrik Yasası'nda yanlıştan dönülüyor

AKP Hükümeti, Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısına Plan Bütçe Komisyonu'nda ve TBMM Genel Kurulu'nda eklenen iki ayrı maddeyle...

ANKARA - AKP Hükümeti, Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısına Plan Bütçe Komisyonu'nda ve TBMM Genel Kurulu'nda eklenen iki ayrı maddeyle ilgili CHP'nin itirazlarını dikkate
alarak, yanlıştan dönme kararı aldı. Tasarıya eklenen madde, Sayıştay'ın 2.3 milyar dolar kamu zararına yol açtığı tespitinde bulunduğu bazı yap-işlet-devret santrallarının, şu an işletmekte olan firmalara devrini düzenliyor.
Genel Kurul'da geçen hafta kabul edilen önerge ise, komşu ülkelerden elektrik ithalat ve ihracatı yapacak firmalara, elektrik iletim hatlarının tahsisinde, ihale yerine "hattın ilk başvuru yapana verilmesi" öngörülüyor.
Birinci düzenleme, CHP'li Plan Bütçe Komisyonu üyeleri tarafından, kamu zararının tahsilinin imkânsız hale getirileceği eleştirisine maruz kalmıştı. İkinci düzenleme CHP'li Tacidar Seyhan'ın, Irak'la elektrik ticareti yapan Kartet firması ile İran'la elektrik ithalatı anlaşması yapan kuyumcu Cihan Kamer'e ait Şavk Elektrik için getirildiği iddialarına konu olmuştu. Bu iddialar üzerine AKP her iki düzenlemede de geri adım atma kararı aldı.
Tasarının Genel Kurul'da bugünkü görüşmelerinde geçen hafta kabul edilen önergenin yer aldığı ikinci madde yeniden müzakere edilerek değiştirilecek.