Elektrikte 30 milyar liralık borç dağı

Elektrikte 30 milyar liralık borç dağı
Elektrikte 30 milyar liralık borç dağı

Botaş ın İran ile yaptığı al ya da öde şartlı doğalgaz anlaşmaları enerjideki borç dağını daha da büyütüyor.

İSTANBUL - Enerjide kamu şirketleri gün geçtikçe artan bir borç yükümlülüğü altına giriyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) geçen hafta açıkladığı Türkiye raporunda, enerji sektörüne yönelik önemli tespitler yer aldı. Raporda yer alan bilgilere göre, enerji KİT’lerinin birbirine olan borçlarından doğan toplam ödeme yükümlülüğü 2009 yıl sonu itibariyle 30 milyar TL’ye yani milli gelirin yüzde 3.2’sine ula∫tı. Kaçak elektrik kullananlar ise mevcut abonelerin yüzde 15’ini olu∫turuyor. Raporda, enerji, ula∫tırma ve bankacılık sektöründe yabancıların sahipliği önündeki engellerin kaldırılması gerektiği belirtildi. 

Enerjide vergiler yüksek
OECD Raporunda, enerji fiyatları üzerindeki katma değer ve özel tüketim vergilerinden gelen gelirin önemine dikkat çekilerek, bu nedenle de vergi gelirlerinin enerji fiyatlarına çok hassas olduğunu kaydetti. Bunun nedeninin ise KDV ve ÖTV’nin enerji üzerindeki yükünün yüksek olmasından kaynaklandığı ifade edildi. Enerji fiyatlarının maliyetin altında tutulmasının ise finansal kayıplara neden olduğu vurgulandı. Hükümetin 2008 yılında aldığı kararla maliyet bazlı fiyatlandırma sistemine geçtiğinin belirtildiği raporda, buna rağmen koşulların sisteme uymadığına dikkat çekildi. Raporda, doğalgaz pazarından örnek verilerek, kriz sonrası düşen talep ve spot sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) pazara girişi nedeniyle fiyat artışına gidilemediği kaydedildi. 

İran yine fatura çıkaracak
Raporda enerji KİT’lerinin borç sarmalının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş’den (TEDA™) ba∫ladığı ifade edilerek, toplam borcun 30 milyar TL’ye yakla∫tığı ve bunun milli gelirin yüzde 3.2’sini olu∫turduğuna dikkat çekildi. TEDA™’ın tahsilatı yapamaması ve oluşan mali yükümlülük nedeniyle özellikle dezavantajlı bölgeler ve tarım gibi sektörlerin desteklenmesinin de sıkıntıya girdiği vurgulandı. Raporda, bu nedenle özelleştirmelerin önemine dikkat çekilerek, kamu-özel ortaklık modeli de bir öneri olarak sunuldu.
Özelleştirmelerde ise yabancı sahipliğinin öünün açılması gerektiği kaydedildi. Raporda, sadece elektrik KİT’leri değil BOTAŞ da mercek altına alındı. BOTAŞ’ın İran’a olan ‘al ya da öde’ yükümlülüğünün geçen sene 700 milyon dolarlık fatura çıkardığı ve bu seneki faturanın ise 510 milyon dolar olduğu vurgulandı. (Radikal)


  ETİKETLER:

  İran

  ,

  Türkiye

  ,

  İstanbul